MSC-mærket hjælper både fisk og forbrugerne — MSC
Mine værktøjer
Log ind
Du er her: Forside Nyheder Nyhedsarkiv MSC-mærket hjælper både fisk og forbrugerne

MSC-mærket hjælper både fisk og forbrugerne

18/04 2013

I Politiken onsdag den 17. april og i dag avisens onlineudgave bliver MSC-mærket kaldt for misvisende i en artikel.

Artiklen tager udgangspunkt i notat fra DTU Aqua, hvor man har målt effekten af muslingefiskeriet i Limfjorden og det såkaldte Natura 2000 område. Her beskrives fiskeriets påvirkning sammenlignet med andre fiskeredskaber, men notatet tager ikke stilling til, om fiskeriet er bæredygtigt eller ej.

Natura 2000-området i Limfjorden skal blandt andet beskytte fuglelivet og deres adgang til føde. Enkelte steder, der svarer til 2 procent årligt, har DTU-Aqua dog efter en grundig vurdering tilladt fiskeri efter muslinger, bl.a. fordi man har vurderet, at fiskeriet ikke går ud over havfuglenes adgang til føde, da det foregår langt ude på fjorden. De uafhængige undersøgelser, der gik forud for certificeringen, viste desuden, at både bund og organismer kommer sig hurtigt i området.

Fiskeriet udvikler sig hele tiden, og siden 2008 har fiskerne blandt andet indført lettere redskaber udviklet af DTU Aqua, ligesom der er flere forskere, der holder øje med fiskeriet. Forvaltere, forskere og organisationer følger i dag fiskeriet tæt og evaluerer løbende effekterne. Indtil nu har fiskeriet hvert år kunnet dokumentere, at det fortsat lever op til MSC’s krav til bæredygtigt fiskeri.

Alle fiskerier uanset hvilket redskab, de benytter sig af, kan søge om at blive MSC-certificeret. Vi skaber langt større miljøforbedringer under havoverfladen ved at samarbejde med fiskerierne om at gøre dem bæredygtige i stedet for at udelukke specifikke redskaber på forhånd, så de blot fortsætter med ’business as usual’.

Hvis bundtrawlfiskerier skal MSC-certificeres, skal de leve op til samme strenge krav som alle andre fiskerier. Ofte skal de derfor dokumentere væsentlige forbedringer før certificeringen kan godkendes. Der kan fx være tale om forbedrede redskaber, kortere fiskeperioder, planer for at minimere bifangst og en kortlægning af fiskeområderne, der i flere tilfælde har ført til nye beskyttede marine områder.

Samme grundige vurderingsproces vil også gælde for jomfruhummerfiskeriet, der også omtales i artiklen. Hvis den går i gang, vil MSC som altid opfordre organisationer som Greenpeace med i processen for at bidrage med deres viden på området.

”MSC hilser altid konstruktiv kritik velkommen – det er en del af vores fortsatte arbejde med at forbedre vores standarder. Men det er beklageligt, når misvisende information forvirrer forbrugerne, som det her er tilfældet,” siger Minna Epps, leder af MSC i Østersøregionen og fortsætter:

”Vi ser debatten som et behov for, at vi kommunikerer endnu tydeligere, hvad MSC-mærket står for, herunder de positive forandringer under havoverfladen, man som forbruger støtter, når man vælger fisk med det blå MSC-mærke.”

Uafhængige undersøgelser om MSC:

MSC kåret som mest troværdige miljømærke for vildtfanget fisk
MSC sikrer flere fisk i havet
MRAG: MSC sikrer miljøforbedringer
Miljømærkede fisk består DNA-test

For mere information:

Karoline Rahbek, kampagnekoordinator i MSC,
31 13 07 70 eller karoline.rahbek@msc.org

Handlinger tilknyttet webside