MSC:s spårbarhetsstandard för fisk och skaldjur — MSC
Personliga verktyg
Logga in

Gå till innehållet. | Gå till navigering.

Sektioner
Du är här: Hem Om MSC MSC:s standarder och certifieringskrav Standarder MSC:s spårbarhetsstandard för fisk och skaldjur

MSC:s spårbarhetsstandard för fisk och skaldjur

MSC:s spårbarhetsstandard (engelskans Chain of Custody som förkortas COC) garanterar att MSC-märket endast används på fisk och skaldjur från MSC-certifierade hållbara fisken. Det innebär att konsumenter och inköpare som köper fisk och skaldjur kan vara säkra på att de produkter de köper kan spåras tillbaka till ett fiske som uppfyller MSC:s miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske.

•    Varför behöver vi en spårbarhetscertifiering?
•    Hur utvecklades spårbarhetsstandarden?
•    Vad är det som granskas?
•    Hur granskas företag enligt MSC:s spårbarhetsstandard?
•    Hur länge gäller certifieringen?
•    Hitta en leverantör 
•    Ladda ner MSC:s spårbarhetsstandard för fisk och skaldjur
•    Kontakta oss

Spårbarhetsbild

Varför behöver vi en spårbarhetsstandard?

Tillförsäkrar att MSC-märket bara används på fisk- och skaldjursprodukter från certifierade hållbara fisken
Det talas mycket om spårbarhet i fiskeindustrin. Felmärkning är ett välkänt problem och eftersom huvuddelen av alla fisk- och skaldjursprodukter säljs via en komplicerad internationell försörjningskedja är det svårt att hitta bra och trovärdig information om produktens ursprung. Etiketter på fisk- och skaldjursprodukter bör innehålla verifierbar information om art, fiske och fiskemetodernas hållbarhet.

När ett fiske har certifierats, måste alla företag i försörjningskedjan – från fiskebåt till tallrik – vara spårbarhetscertifierade för att få märka produkterna från fisket med MSC:s miljömärke. På så sätt kontrolleras varje länk i kedjan som garanti för att MSC-märket bara används på fisk och skaldjur från MSC-certifierade hållbara fisken.

Hjälper till att hålla illegalt fångad fisk borta från försörjningskedjan 
Spårbarhetsstandarden hjälper också till att hålla illegalt fångad fisk borta från försörjningskedjan. Illegalt fiske är ett allvarligt problem som skadar havsmiljöer, arbetstillfällen och fiskesamhällen runt om i världen. Läs mer om hur MSC:s program kan hålla illegalt fångad fisk och illegalt fångade skaldjur borta från försörjningskedjan.

Hur utvecklades spårbarhetsstandarden?

MSC:s spårbarhetsstandard för fisk och skaldjur upprättades i december 1999 utifrån vad som då utgjorde bästa praxis i fråga om spårbarhetsstandarder. I augusti 2005 publicerades den andra versionen som hade utvecklats i samråd med MSC:s intressenter runt om i världen. Version 2 upprättades i enlighet med de processer för standardutveckling som rekommenderas av ISEAL:s (den internationella alliansen för social och miljömässig ackreditering och märkning) kod om god sed för etablering av sociala och miljömässiga standarder.

Vad är det som granskas?

När fisk och skaldjur säljs med MSC-märket måste alla företag i försörjningskedjan – från fiske till slutligt försäljningsställe – ha spårbarhetscertifiering från MSC. Företag som vill bli spårbarhetscertifierade måste genomgå en revision för att visa att de har fullgoda förvarings- och redovisningssystem som bevisar att bara produkter från certifierade fisken bär MSC:s miljömärke. Företagen måste exempelvis bevisa att de förvarar certifierade fisk- och skaldjursprodukter åtskilda från produkter som inte är certifierade och att de kan spåra samtliga fisk- och skaldjursleveranser till en spårbarhetscertifierad leverantör.

Alla företag med giltig spårbarhetscertifiering får ett unikt certifieringsnummer som måste anges på certifierade fisk- och skaldjursprodukter för att visa köpare och konsumenter att de har att göra med en godkänd leverantör. MSC-märket får bara användas på fisk- och skaldjursprodukter från MSC-certifierade fisken, och bara av företag med giltig spårbarhetscertifiering enligt MSC:s standard.

Hur granskas företag enligt MSC:s spårbarhetsstandard?

Ett företag som vill spårbarhetcertifiera sig måste först utse ett oberoende, ackrediterat certifieringsorgan, så kallad tredje part, som kan utföra granskningen enligt MSC:s spårbarhetstandard. Vid granskningen använder certifieringsorganet sig av dokumentet MSC:s certifieringskrav (del B) som anger hur de olika kraven skall utvärderas.

Hur länge gäller certifieringen?

MSC:s spårbarhetscertifiering är giltig i 3 år. Under den här tiden inspekteras företagen för att kontrollera att de fortlöpande uppfyller MSC:s spårbarhetsstandard. Efter 3 år måste företaget granskas på nytt om det vill vara kvar i MSC-programmet.

Hitta en leverantör

Genom vårt sökverktyg ”Hitta en leverantör” kan du hitta alla leverantörer som har beviljats spårbarhetscertifiering för försäljning av fisk och skaldjur från MSC-certifierade fisken.

Ladda ner MSC:s spårbarhetsstandard för fisk och skaldjur

Ladda ner MSC:s spårbarhetsstandard för fisk och skaldjur (PDF, 92kb, engelska)

Kontakta oss

För mer information, kontakta standards@msc.org.

 

Dokumentåtgärder