Fiskerier berettigede til MSC certificering — Marine Stewardship Council
Mine værktøjer
Log ind
Du er her: Forside Certificering Certificering af fiskerier Fiskerier berettigede til MSC certificering

Fiskerier berettigede til MSC certificering

Eligible fisheries page banner

MSC certificering er tilgængelig for alle vildtfangende fiskerier, uanset deres størrelse, skala, økologi, geografi eller teknologi.

Ethvert vildtfangende ferskvands- og havfiskeri kan vurderes mod MSCs fiskeristadard, men rene akvakulturfiskerier er ikke indenfor MSCs arbejdsområde.

Udbyggede fiskerier og MSC

Mellem rent vildfanget fiskeri og rent akvakulturfiskeri er der et vidt spænd af fiskerier der inkluderer meneskelig indblanding - det udbyggede fiskeri. MSC har tre kategorier af udbyggede fiskerier:

 1. Fang og voks fiskerier - også kaldet fangstbaseret akvakultur. Eksempelvis muslinger der vokser på reb. Den vigitge faktor der adskiller dette fra rendyrket akvakultur er at fisken starter med at blive fanget som vild.
 2. Klæk og fang fiskerier - også kaldet kulturbaserede fiskerier. I disse fiskerier introduceres æg, larver og unge fisk i naturen fra klækkerier ogfanges derefter i naturen når de er vokset til moden størrelse.
 3. Modificerede habitat fiskerier - eksemepelvis opsætning af reb som muslinger kan vokse på.

For at være berettigede til certificering skal udbyggede fiskerier møde visse kriterier vedrørende:

 • Forbindelsen til og oprettelse af den vilde bestand
 • Hvordan fisken fodres og passes
 • Påvirkingen det udbyggede fiskeri har på habitatet og økosystemet.

For de fulde detaljer omudbyggede fiskerierse Fisheries Certification Requirements and guidance

Fiskerier der ikke er berettigede til MSC certificering

Dette inkluderer fiskerier der:

 • Går efter pader, krybdyr, fugle og pattedyr
 • Benytter destruktive fiskerimetoder (såsom sprængstof oggift)
 • Er blevet dømt for at overtræde regler om tvangsarbejde indenfor de sidste to år
 • Foregår under kontroversielle unilaterale undtagelser til internationale aftaler
 • Udelukkende er akvakultur, dog er visse forerfor udbygget fiskeri berettiget til vurdering.
Handlinger tilknyttet webside