Nasz Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa — Marine Stewardship Council
Narzędzia osobiste
Zaloguj
Jesteś w: Start Chronimy morza i oceany Nasz Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa

Nasz Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa

Zależy nam na stałym zwiększaniu dostępności programu certyfikacji MSC dla coraz większej liczby organizacji rybackich na całym świecie, tymczasem uzyskanie rezultatów wymaganych przez MSC stanowi dla rybaków duże wyzwanie. Dlatego w lipcu 2015 roku powołaliśmy Światowy Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa (Global Fisheries Sustainability Fund).

Kapitał Funduszu wynosi 400 000 funtów i jest przyznany na okres dwóch lat. Nasz Fundusz wspiera projekty, których celem jest przezwyciężenie trudności związanych z dostępnością niezbędnej wiedzy oraz innych przeszkód, wobec których stają rybołówstwa małoskalowe oraz rybołówstwa w krajach rozwijających się, które starają się o uzyskanie niebieskiego certyfikatu MSC.  

Jakie projekty finansowane są ze środków Funduszu?

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie:

  • przełomowych badań naukowych odnoszących się do luk i barier informacyjnych, technologicznych i związanych z zarządzaniem, jakie rybołówstwa napotykają w dążeniu do osiągnięcia standardu MSC,
  • wzmacniających zdolność kadr do służenia pomocą rybołówstwu małoskalowemu oraz rybołówstwu w krajach rozwijających się, starają się o uzyskanie certyfikatu MSC.

Projekty, które uzyskały wsparcie w ramach pierwszej edycji konkursu obejmowały między innymi przeprowadzenie analizy ryzyka łańcucha dostaw tuńczyka w Indonezji, opracowanie opartej o ograniczone dane metodologii zarządzania rybołówstwem przybrzeżnym w Surinam czy wykorzystania telefonów komórkowych do zbierania danych na temat połowów ośmiornic na Madagaskarze. 

Nabór do drugiej edycji konkursu

W ramach Globalnego Fundusz Zrównoważonego Rybołówstwa w latach 2016/2017 dostępne jest 207 500 funtów. Termin aplikacji w konkursie mija 13 lutego 2017 roku. 

Kto może ubiegać się o środki Funduszu?                

Fundusz jest otwarty dla instytucji naukowych, niezależnych badaczy, przedstawicieli sektora rybołówstwa oraz organizacji pozarządowych. MSC podejmie aktywne starania na rzecz pozyskania dodatkowego zewnętrznego wsparcia finansowego w celu zwiększenia ogólnej skali funduszu, a tym samym potencjalnych grantów dostępnych dla wnioskodawców.

W jaki sposób ubiegać się o środki Funduszu?

Organizacje i osoby zainteresowanie składaniem wniosków mogą uzyskać formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie niezbędne wskazówki pod adresem mailowym GFSF@msc.org. Wszystkie wnioski powinny być przygotowane w języku angielskim. 

Lista dofinansowanych projektów zostanie ogłoszona w pierwszej połowie 2017 roku.

 

 

Akcje Dokumentu