Nasz Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa — Marine Stewardship Council
Narzędzia osobiste
Zaloguj
Jesteś w: Start Chronimy morza i oceany Nasz Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa

Nasz Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa

Zależy nam na stałym zwiększaniu dostępności programu certyfikacji MSC dla coraz większej liczby organizacji rybackich na całym świecie, tymczasem uzyskanie rezultatów wymaganych przez MSC stanowi dla rybaków duże wyzwanie. Dlatego w lipcu 2015 roku powołaliśmy Światowy Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa (Global Fisheries Sustainability Fund).

Kapitał Funduszu wynosi 400 000 funtów i jest przyznany na okres dwóch lat. Nasz Fundusz wspiera projekty, których celem jest przezwyciężenie trudności związanych z dostępnością niezbędnej wiedzy oraz innych przeszkód, wobec których stają rybołówstwa małoskalowe oraz rybołówstwa w krajach rozwijających się, które starają się o uzyskanie niebieskiego certyfikatu MSC.  

Jakie projekty finansowane są ze środków Funduszu?

O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty dotyczące:

  • przełomowych badań naukowych odnoszących się do luk i barier informacyjnych, technologicznych i związanych z zarządzaniem, jakie rybołówstwa napotykają w dążeniu do osiągnięcia standardu MSC,
  • wzmacniające umiejętności kadr do służenia pomocą rybołówstwom małoskalowym oraz rybołówstwom w krajach rozwijających się, które starają się o uzyskanie certyfikatu MSC.

Projekty, które uzyskały wsparcie w ramach funduszu obejmowały między innymi przeprowadzenie analizy ryzyka łańcucha dostaw tuńczyka w Indonezji, opracowanie opartej o ograniczone dane metodologii zarządzania rybołówstwem przybrzeżnym w Surinam czy wykorzystania telefonów komórkowych do zbierania danych na temat połowów ośmiornic na Madagaskarze. 

Kto może ubiegać się o środki Funduszu?                

Fundusz jest otwarty dla instytucji naukowych, niezależnych badaczy, przedstawicieli sektora rybołówstwa oraz organizacji pozarządowych. MSC podejmie aktywne starania na rzecz pozyskania dodatkowego zewnętrznego wsparcia finansowego w celu zwiększenia ogólnej skali funduszu, a tym samym potencjalnych grantów dostępnych dla wnioskodawców.

W jaki sposób ubiegać się o środki Funduszu?

Nabór wniosków w roku 2017 został już zamknięty. Więcej informacji na stronie internetowej. Informacje o Funduszu można również uzyskać pisząc na adres: 

 

 

 

Akcje Dokumentu