Nasza wiarygodność - konsultacje MSC — Marine Stewardship Council
Narzędzia osobiste
Zaloguj
Jesteś w: Start Chronimy morza i oceany Nasza wiarygodność - konsultacje MSC

Nasza wiarygodność - konsultacje MSC

I. Działania na rzecz ciągłego doskonalenia programu MSC

Aby zagwarantować, że program certyfikacji MSC opiera się na najlepszych dostępnych praktykach, uwzględnia najnowsze dane naukowe oraz spełnia wymagania partnerów, nasze standardy są regularnie rewidowane i rozwijane dzięki procesom konsultacji ze wszystkimi interesariuszami. Z tego względu zapraszamy do czynnego udziału w aktualnie prowadzonych projektach.

Po konsultacjach z udziałem ekspertów przemysłu rybnego, naukowców, organizacji pozarządowych oraz szerokiego grona partnerów, 1 marca 2018 roku Marine Stewardship Council (MSC) opublikowało aktualizację Ogólnych Wymogów Certyfikacji MSC (ang. General Certification Requirements, GCR). Dokument ten określa w jaki sposób proces certyfikacji powinien być interpretowany przez niezależne jednostki certyfikujące (ang. Conformity Assessment Bodies, CABs), zapewniając w ten sposób spójność ocen dokonywanych przez CABs.

Najnowsza aktualizacja Ogólnych Wymogów Certyfikacji MSC, czyli GCR wersja 2.2, wejdzie w życie po okresie 6 miesięcy od publikacji, tj. 1 września 2018 r., co pozwoli niezależnym jednostkom certyfikującym na przygotowanie się do wdrożenia nowych wymogów GCR.

Podsumowanie zmian wersji 2.2 Ogólnych Wymogów Certyfikacji w stosunku do poprzedniej wersji znajduje się TUTAJ.

*          *          *

W 2018 roku planowana jest także aktualizacja Wymogów Certyfikacji Rybołówstwa (ang. Fisheries Certification Requirements, FCR). W związku z tym MSC zaprasza wszystkich interesariuszy do udziału w 30-dniowych publicznych konsultacjach, które rozpoczną się 15 marca 2018 r.

W ramach konsultacji interesariusze zostaną poproszeni o ocenę i komentarz na temat zmienionych Wymogów Certyfikacji Rybołówstwa, obejmujących następujące tematy:

Publikacja aktualizacji Wymogów Certyfikacji Rybołówstwa planowana jest w sierpniu 2018 r.

Omówienie głównych usprawnień w Programie

Szczegółowe informacje na temat każdego z projektów dostępne są na stronach tematycznych strony internetowej Rozwój Programu MSC (MSC Program Improvements Website) – linki do każdego z nich dostępne wyżej.

Dziękujemy za Państwa udział w ochronie zasobów ryb i owoców morza dla przyszłych pokoleń. Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub uwagi, zapraszamy do kontaktu z lokalnymi przedstawicielami MSC lub pod adresem standards@msc.org

 

II Aktualne informacje dotyczące wybranych połowów w programie Marine Stewardship Council (MSC). Pełna lista rybołówstw w programie MSC tutaj>

Status 2018 r.:  W trakcie oceny – konsultacje raportu z oceny do 14 kwietnia 2018 r.

Status 2018 r.:  Certyfikowane

Harmonizacja oceny stada Atlantycko-Skandynawskiego – marzec/kwiecień 2018 r. Wynik spodziewany w kwietniu/maju. 

Aktualne informacje:

1) Faroese Pelagic Organization (FPO) Atlanto-Scandian herring
2) ISF Norwegian & Icelandic herring trawl and seine
3) Norway spring spawning herring
4) SPSG, DPPO, PFA, SPFPO & KFO Atlanto-Scandian purse seine and pelagic trawl herring

Status 2018 r.: Certyfikowane

Informacja prasowa w języku polskim ->

Status 2018 r.: Certyfikowane

Informacja prasowa w języku polskim ->

Status 2018 r.: Certyfikowane

Informacja prasowa w języku polskim ->

Status 2018 r.: zawieszone od 17 grudnia 2015 r.

Status 2018 r.: Certyfikowane

Informacja prasowa w języku polskim ->

 

Akcje Dokumentu