Nasza wiarygodność - konsultacje MSC — Marine Stewardship Council
Narzędzia osobiste
Zaloguj
Jesteś w: Start Chronimy morza i oceany Nasza wiarygodność - konsultacje MSC

Nasza wiarygodność - konsultacje MSC

I. Działania na rzecz ciągłego doskonalenia programu MSC

Aby zagwarantować, że program certyfikacji MSC opiera się na najlepszych dostępnych praktykach, uwzględnia najnowsze dane naukowe oraz spełnia wymagania partnerów, nasze standardy są regularnie rewidowane i rozwijane dzięki procesom konsultacji ze wszystkimi interesariuszami. Z tego względu zapraszamy do czynnego udziału w aktualnie prowadzonych projektach:   

Od 1 września 2017  odbywały się trzydziestodniowe konsultacje społeczne następujących projektów w ramach Standardu Łańcucha Dostaw i Standardu Rybołówstwa:

Tematy dotyczące Łańcucha Dostaw:

  1. Standard dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (CFO)
  2. Standard podstawowy Łańcucha Dostaw

 Tematy dotyczące rybołówstwa: 

Zagadnienia dotyczące Łańcucha Dostaw i Rybołówstwa

  1. Fisheries Suspensions Process
  2. Ocena rybołówstwa – kompetencje audytorów
  3. Auditor Competencies – ISO 19011 Training Requirements
  4. Ocena rybołówstwa – wymogi szkoleniowe w ramach ISO 19011

Szczegółowe informacje na temat każdego z projektów dostępne są na stronach tematycznych strony internetowej Rozwój Programu MSC (MSC Program Improvements Website) – linki do każdego z nich dostępne wyżej.

Dziękujemy za Państwa udział w ochronie zasobów ryb i owoców morza dla przyszłych pokoleń. Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub uwagi, zapraszamy do kontaktu z lokalnymi przedstawicielami MSC lub pod adresem standards@msc.org

II Aktualne informacje dotyczące  wybranych połowów w programie Marine Stewardship Council (MSC). Pełna lista rybołówstw w programie MSC tutaj>

Status 2017 r.: Certyfikowane

Informacja prasowa w języku polskim ->

Status 2017 r.: Certyfikowane

Informacja prasowa w języku polskim ->

Status 2017r: Certyfikowane

Informacja prasowa w języku polskim ->

Status 2017 r.: zawieszone od 17 grudnia 2015 r.

Status 2017 r.: Certyfikowane

Informacja prasowa w języku polskim ->

 Akcje Dokumentu