Nasz niebieski certyfikat MSC —
Narzędzia osobiste
Zaloguj
Jesteś w: Start Chronimy morza i oceany Nasz niebieski certyfikat MSC

Nasz niebieski certyfikat MSC

Misją MSC jest wykorzystanie programu certyfikacji MSC i niebieskiego certyfikatu MSC, aby chronić zasoby mórz i oceanów dla nas i przyszłych pokoleń.MSC Polskie nowe logo

Program Certyfikacji MSC to ocena rybaków pod kątem sposobu dokonywania przez nich połowów. Jeżeli są zgodne ze Standardami MSC rybacy mogą oznaczać swoje ryby niebieskim certyfikatem MSC. Odpowiednie standardy muszą spełnić również producenci. Produkty rybne wytworzone z gatunków ryb, które otrzymały certyfikat, mogą być wyróżnione niebieskim certyfikatem MSC, tylko w przypadku potwierdzenia, że w ich składzie znajdują się jedynie ryby pochodzące z certyfikowanych łowisk.

Niebieski certyfikat MSC znajdziesz się na produktach rybnych i owocach morza pochodzących ze zrównoważonych połowów. Gwarantuje on, że pochodzą one ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk.

Czy niebieski certyfikat MSC to certyfikat, któremu mogę zaufać?

Niebieski certyfikat MSC spełnia wszystkie wytyczne w zakresie standardów FAO, to oznacza, że certyfikacja MSC:

  • jest prowadzona, nie przez MSC, ale przez niezależne jednostki certyfikujące,
  • proces certyfikacji jest transparentny i otwarty,
  • proces certyfikacji uwzględnia otwarte konsultacje ze wszystkimi interesariuszami (również z Tobą),
  • proces certyfikacji daje możliwość odpowiedzi na ocenę otrzymaną w wyniki procesu certyfikacji.

Niebieski certyfikat MSC, jako jedyny ogólnoświatowy program certyfikacji i ekoznakowania dzikich populacji ryb i owoców morza, jest zgodny z Kodeksem Dobrych Praktyk ISEAL.  ISEAL to niezależne globalne stowarzyszenie czuwające na straży najlepszych praktyk i standardów społecznych i środowiskowych.

Czy są jeszcze inne certyfikaty, dzięki którym mogę chronić środowisko naturalne?

 Poniższe organizacje również są członkami ISEAL i prowadzą godne zaufania programy certyfikacji.


Akcje Dokumentu