Niebieski certyfikat MSC ma znaczenie —
Narzędzia osobiste
Zaloguj

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Start Chronimy morza i oceany Niebieski certyfikat MSC ma znaczenie

Niebieski certyfikat MSC ma znaczenie

Co oznaczają znaki i certyfikaty ekologiczne?

Znaki, etykiety i certyfikaty ekologiczne to symbole, których umieszczanie na opakowaniach produktów, aby informować, o tym, że produkt, który zamierzasz kupić jest przyjazny dla środowiska.

Znaki, etykiety i certyfikaty obejmują wiele kategorii produktów. Są one nadawane przez administrację rządową, naukowców, stowarzyszenia przemysłowe, stowarzyszenia handlowe oraz organizacje konsumenckie i organizacje działające na rzecz ochrony środowiska.

Wybierając produkty oznakowane specjalnymi symbolami masz realny wpływ na to jak będzie wyglądało nasze środowisko w przyszłości. Masz również pewność, że firma oferująca dany produkt wspiera inicjatywy środowiskowe, które są ważne również dla Ciebie.

Wybierając produkty rybne i owoce morza z niebieskim certyfikatem MSC chronisz zasoby mórz i oceanów – dla siebie i przyszłych pokoleń. Szukaj niebieskiego certyfikatu MSC na opakowaniach ryb i owoców morza.

Czy niebieski certyfikat MSC to certyfikat, któremu mogę zaufać?

Niebieski certyfikat MSC spełnia wszystkie wytyczne w zakresie standardów FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa - Food and Agriculture Organization of the United Nations).

To oznacza, że certyfikacja MSC:

  • Jest prowadzona, nie przez MSC, ale przez niezależne jednostki certyfikujące
  • Proces certyfikacji jest transparentny i otwarty
  • Proces certyfikacji uwzględnia otwarte konsultacje ze wszystkimi interesariuszami (również z Tobą)
  • Proces certyfikacji daje możliwość odpowiedzi na ocenę otrzymaną w wyniki procesu certyfikacji

Niebieski certyfikat MSC, jako jedyny ogólnoświatowy program certyfikacji i ekoznakowania dzikich populacji ryb i owoców morza, jest zgodny z Kodeksem Dobrych Praktyk ISEAL. ISEAL to niezależne globalne stowarzyszenie czuwające na straży najlepszych praktyk i standardów społecznych i środowiskowych.

Czy są jeszcze inne certyfikaty, dzięki którym mogę chronić środowisko naturalne?

Poniższe organizacje również są członkami ISEAL i prowadzą godne zaufania programy certyfikacji.