Nyheder og mening

MSC annoncerer omfanget af kommende fiskeristandard gennemgang.

september 25, 2018

Emner omfatter truede arter, illegal u-rapporteret og ureguleret fiskeri og tilgængelighed.

London, UK - I dag offentliggør Marine Stewardship Council (MSC) sit kommissorium  for den kommende gennemgang af MSC-fiskeristandarden (Fisheries Standard Review). Dette beskriver hvilke områderne som vil blive gennemgået i detaljer i MSC- fiskeristandarden, og eventuelt revideret i løbet af de næste tre år.

Revideringen af MSC-fiskeristandarden finder sted hvert femte år og er en mulighed for at forbedre standarden ved at adressere eventuelle problemer påpeget af interessenterne og af MSC's egen overvågning og evaluering. Emnerne i kommissoriet  er blevet indsamlet siden slutningen af den sidste gennemgang i 2013. MSC vil med input fra eksterne eksperter også søge at indarbejde bredt accepteret ny videnskabs- eller fiskeriforvaltnings bedste praksis i standarden som en del af revideringen.

Hvad er omfattet
Gennemgangen omfatter 3 sektioner: Standard Effektivitet, Standard Effekt og Standard Evolution.

Gennemgangen af Standard Effektivitet vil involvere at se på strukturen i MSC-fiskeristandard og identificere redundans eller overlapning i scoringssystemet. Der vil også fokuseres på måder at reducere standardens kompleksitet og forbedre kompatibiliteten med nye digitale værktøjer, der kan forbedre datahåndtering.

Standard Effekt vil gennemgå applikationen af standarden gennem revisorerne, med særlig fokus på konsistens. Eksisterende værktøjer til vurdering af data begrænsede fiskerier vil også blive medtaget i dette afsnit.

Standard Evolution vil fokusere på, hvor MSC-fiskeristandarden sætter barren for bæredygtighed, målet er at sikre, at denne er sat på et passende niveau. I denne sektion vil gennemgangen fokusere på områder såsom hvordan interaktioner med udryddelses truede, truede og beskyttede arter er adresseret af standarden. Kontrol, herunder foranstaltninger truffet til at håndtere ulovligt, u-rapporteret og ureguleret fiskeri, vil også blive gennemgået.  Denne del af gennemgangen vil også undersøge MSC-fiskeristandardens egnethed til at vurdere bæredygtighed indenfor arter som for eksempel krabber og blæksprutte. 

"Gennemgangen og den potentielle revisionsproces skal omfatte alle interessenter og afbalancere de forskellige behov og holdninger fra mange forskellige organisationer. Udover at sikre, at præstationsniveauerne er korrekt identificeret på nøgleområder, vil adgangs- og effektivitetsstandarden blive gennemgået for at opnå bæredygtighedsresultater samtidig med at kompleksitet og hindringer for deltagelse er reduceret. MSC er forpligtet til at inkludere underrepræsenterede interessenter i fiskeristandard revideringen, og konsekvensanalysen vil være en vigtig del af revisionen.” siger Dr. Rohan Currey, Fisheries Standard Director.

De næste skridt

De næste skridt, nu hvor mandatet for gennemgang er udgivet, inkluderer indhentning af videnskabelig forskning og rådgivning fra tekniske eksperter, MSC's tekniske rådgivende råd og stakeholder rådgivende råd til at undersøge alle emner.

Når dette er afsluttet, vil MSC's bestyrelse på baggrund af resultaterne beslutte, om dele af standarden skal revideres for at nå de mål, der er fastsat i starten af processen. Eventuelle revisioner af standarden vil derefter blive udviklet gennem målrettet høring af interessenter, herunder fiskerier, NGO'er, detailhandlen, kommercielle partnere og videnskabelige eksperter. Der vil også være en offentlig høring.

Interesserede der ønsker at deltage, kan registrere deres interesse via www.msc.org/fsr

Læs mere her:  Fishery Standard Review

Fiskericertificerings proces vs. Fiskeristandard gennemgang
Fiskeristandard gennemgang er forskellig fra Fiskericertificerings proces gennemgang, resultaterne af sidstnævnte blev offentliggjort i slutningen af august i år. Fiskericertificerings process gennemgang omfattede vurderingsprocessen og den måde, hvorpå certificeringsorganerne vurderer fiskerierne. Fiskeristandard gennemgang omhandler kravene i MSC - fiskeristandarden.

For mere information: Fishery Standard Review
 
Spørgsmål til MSC:

Majken Møller, Kommunikations-og marketingchef MSC Danmark  Majken.moller@msc.org eller telefon +45 53 555 008 www.msc.org/dk

 

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}