Nyheder og mening

MSC er en international mærkningsordning for bæredygtigt fiskeri

november 20, 2018

MSC´s vision er, at verdenshavene skal myldre med liv, og fiskebestandene bevares for denne og fremtidige generationer.

Marine Stewardship Council er en international non-profit organisation etableret for 20 år siden af Verdensnaturfonden (WWF) og Unilever. I dag er MSC en selvstændig organisation. MSC’s certificering og miljømærkning af vildtfanget fisk og skaldyr følger fuldt ud FN’s internationalt vedtagne FAO-principper for miljømærkning,  de omfatter:

 • ·objektiv, tredjeparts vurdering af fiskeri ved brug af videnskabelig dokumentation
 • gennemsigtige processer med indbygget høring af interessenter og indsigelsesprocedurer
 • standarder baseret på de tre faktorer - målarters bæredygtighed, økosystemer og forvaltningspraksis.


MSC har udover fiskeristandarden også etableret en sporbarhedsstandard
  der sikrer fuld sporbarhed på certificeret bæredygtigt fisk og skaldyr i den globale forsyningskæde fra fiskeri til forbruger. Kun fisk og skaldyr fra et MSC-certificeret bæredygtigt fiskeri kan sælges med MSC-mærkets blå fisk som betyder at fisk og skaldyr:

 • stammer fra et vildfangende fiskeri der er blevet certificeret af en uafhængig part imod MSCs forskningsbaserede standard for bæredygtigt fiskeri.
 • er fuldt sporbart til en bæredygtig kilde.
Danish Landscape Blue RGB MSC Web only


Hvem certificerer:
Fiskerier vurderes af akkrediterede tredjepart uvildige certificeringsorganer, såkaldte Conformity Assesment Bodies (CAB) som opfylder kravene indenfor akkreditation services international ASI.


Hvilke fiskerier kan certificeres:
Certificering er frivillig og åben for alle typer fiskerier, der opfylder MSCs fiskeri-standard for bæredygtigt fiskeri. Kun vildtfanget fisk og skaldyr kan opnå certificering. Følgende er ikke berettigede til at blive certificeret, fiskerier der:

 • jager padder, krybdyr, fugle og/eller pattedyr
 • anvender destruktive fiskemetoder (såsom gift eller sprængstoffer)
 • er dømt for krænkelser i forbindelse med brug af tvungen arbejdskraft inden for de sidste to år
 • fisker i henhold til en kontroversiel ensidig undtagelse af en international aftale
 • er udelukkende akvakultur (selv om nogle former for udbygget fiskeri er berettiget til vurdering).


Certifikatdeling:
Når et fiskeri er certificeret, kan andre tilføjes ved certifikatdeling. Sådanne arrangementer er valgfrie. MSC kan give vejledning om omkostningsdelingsmodeller og andre aspekter i forbindelse med certifikatdeling.


Finansiering: 
MSC er en nonprofitorganisation og derfor ikke involveret i at finansiere certificeringer eller bestemme, hvordan fondsmidler distribueres. Det er op til certifikatansøgeren selv at dække alle omkostninger til certificeringsorganerne samt til vedligeholdelse af certificeringen. Fiskerier vurderes af akkrediterede, uafhængige certificeringsorganer, såkaldte Conformity Assesment Bodies (CAB). MSC modtager ikke betaling. Det er kun det certificeringsorgan, der er valgt af fiskeriklienten/certifikatansøgeren, som gør det.


Certificerede fiskerier: 
Der findes i dag mere end 300 fiskerier i over 35 lande der er certificeret imod MSCs Standard. Disse fiskerier har en sammenlagt årlig produktion på næsten ti millioner tons, svarende til knap 12% af den årlige, globale fangst.
Du kan spore og læse mere om certificeret fiskeri her: https://fisheries.msc.org/en/fisheries/

Følgende danske fiskerier er certificeret til MSC’s fiskeristandard for bæredygtigt fiskeri:

 

 

 

 

Art

Fiskeri (MSC Track a fishery)

Status

Client Countries

Jomfruhummer

Danish and Swedish nephrops

Certified

DK & SE

Koldtvandsrejer

Denmark Skagerrak and the Norwegian Deep cold-water prawn

Certified

DK

Tobis, Brisling & Sperling

DFPO and DPPO North Sea, Skagerrak and Kattegat sandeel, sprat and Norway pout

Certified

DK & SE

Torsk og Sej

DFPO Denmark North Sea & Skagerrak cod & saithe

Certified

DK

Kuller

DFPO Denmark North Sea & Skagerrak haddock

Certified

DK

Kulmule & Rødspætte

DFPO Denmark North Sea and Skagerrak hake and plaice

Certified

DK

Rødspætte

DFPO Denmark North Sea plaice

Certified

DK

Tunge

DFPO Denmark North Sea sole

Certified

DK

Blåmuslinger

DFPO Inner Danish Waters blue shell mussel

Certified

DK

Limfjord muslinger og Hjertemuslinger

DFPO Limfjord mussel and cockle fishery

Certified

DK

Østers

DFPO Limfjord oyster dredge

Certified

DK

Sild i vestlige Østersø

DFPO, DPPO and SPFPO Skagerrak, Kattegat and Western Baltic Herring Fishery

Certified (Suspended)

DK & SE

Sild i Nordsøen

DPPO and DFPO North Sea herring

Certified

DK

Limfjord blåmuslinger

Limfjord blue shell mussel (rope grown)

Certified

DK

Hesterejer

North Sea Brown Shrimp

Certified

DK, GE & NL

Blåhvilling

PFA, DPPO, KFO, SPSG & Compagnie des Pêches St Malo Northeast Atlantic blue whiting Pelagic Trawl

Certified

DK, IR & NL

Sild i Atlanten

SPSG, DPPO, PFA, SPFPO & KFO Atlanto-Scandian purse seine and pelagic trawl herring

Certified

DK, IR, NL, SE & UK

For mere information: msc.org/dk

For information om MSC’s økonomi her: https://www.msc.org/about-the-msc/our-funding-and-finances

Læs mere om certificering af fiskeri her: https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/for-fishery-clients/msc-fisheries-get-certified-guide.pdf?sfvrsn=6dd6aa3f_6

 

 

 • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}