Skip to main content
article

NGO’er der arbejder med havet, og senest fiskeri-producentorganisationen FSK-PO har på det senest udtrykt kritik over MSC-mærkning af fiskefangst med bundtrawl og især bomtrawl. Marine Stewardship Council (MSC) hilser initiativet velkommen, og håber at FSK-PO vil deltage i certificeringsprocesserne fremover, da det netop er interessenternes deltagelse der gør MSC-programmet stærkere og bedre.
FSK-PO er, som vi ved, fiskeriproducentorganisation og ikke er en uinteresseret aktør, idet de kæmper for deres medlemmer interesser i konkurrence med andre fiskeriforeninger DFPO og DPPO, og er fortaler for et konkurrerende miljømærke.

MSC er verdens mest troværdige og strenge miljøcertificering. MSC's standarder blev anerkendt på COP 15-mødet om biodiversitet i Montreal i december 2022 som en troværdig måde at måle arbejdet med at etablere og genoprette biodiversitet.

Bundtrawl som redskab kan helt sikkert være nødvendigt at ændre i nogle tilfælde, og MSC tilbyder et konkret værktøj til at drive forskellige typer fiskeri i retning af større bæredygtighed, uanset redskab. MSC-certificerede fiskerier vurderes individuelt og får også betingelser, som de skal arbejde på at løse, hvor standarden tager hensyn til fiskeriets økosystempåvirkning, og at påvirkningen ikke er irreversibel. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at alle typer fiskerimetoder kan have problemer med bifangst eller påvirkning af havbunden, som de skal arbejde med.

Flere NGO’er mener, at der findes andre bæredygtige fiskemetoder, som bør anvendes, for at drive industrien i retning af et mere bæredygtigt fiskeri. Det har sat fokus på fordele og ulemper ved bundtrawl.

MSC's opdaterede standard version 3.0, der udkom i oktober 2022 og trådte i kraft den 1. maj 2023, indeholder netop nye, strengere krav til bundtrawl-fiskeriernes påvirkning på økosystemer, og kvalitet af data til dokumentation af fiskerierne.

I 25 år har MSC med succes demonstreret, hvordan man kan drive industrifiskeri i stor skala i retning af større bæredygtighed. For uanset om vi kan lide bundtrawl eller ej, er den pragmatiske virkelighed, at det er en effektiv metode til at fange visse typer fiskearter. At forbedre fiskeriernes miljøpræstationer på globalt plan er en kæmpe opgave. MSC arbejder derfor aktivt sammen med forskning, fiskeindustrien, fødevareindustrien, detailhandlen og miljøbevægelsen for at opnå dette.

NGO’ernes forslag om at stoppe bundtrawl bliver svær at gennemføre i praksis, men den kaster et nødvendigt lys over, hvad vi spiser, og hvordan det ender på vores tallerkener. Forskning fra Stockholm Resilience Centre og Blue Foods Assessment viser, at blå mad fra havet har en afgørende rolle at spille i omstillingen til en mere klimasmart og sund kost, især i lande, hvor befolkningen spiser meget rødt kød, som i nogle lande i det globale nord, eller hvor befolkningen er underernæret, som i det globale syd. Bundtrawl ser forskelligt ud, både i forskellige økosystemer og i forskellige dele af verden.

Udtalelserne fra flere NGO’er ser ud til at være lavet uden først at indhente de nødvendige fakta og rådføre sig med eksperter. MSC vil aldrig gå ind og være part i en konflikt imellem fiskeriorganisationer, eller tale de fiskerier ned, som ikke er certificerede. 

MSC arbejder på at udvikle fiskerier, og vi står altid til rådighed som eksperter, der kan inviteres, også før beslutningerne er taget.

Linnéa Engström, programleder for MSC Østersøregionen og Skandinavien.

Læs mere

Efter certificering: Ressourcer

Efter certificering: Ressourcer

Vejledning og værktøjer til virksomheder i forsyningskæden med MSCs Chain of Custody Certificering til køb og salg af MSC-certificerede bæredygtige fisk og skaldyr

Brug det blå MSC-mærke

Brug det blå MSC-mærke

Ved brug af MSC-mærket ser dine kunder, at dine fisk er fra en bæredygtig kilde. Vis, at du har forpligtet dig til certificerede bæredygtige fisk og skaldyr.