DFPO Dansk Nordsø- & Skagerrak- kuller — Marine Stewardship Council
Mine værktøjer
Log ind
Du er her: Forside Fiskerier Certificerede fiskerier DFPO Dansk Nordsø- & Skagerrak- kuller

DFPO Dansk Nordsø- & Skagerrak- kuller

DFPO Denmark North Sea & Skagerrak haddock – FN234 Canopus

MSC status:

Fiskeriet blev certificeret bæredygtigt i august 2012.

Resumé:

Art:  Kuller (Melanogrammus aeglefinus)
Sted:  Nordsøen & Skagerrak (ICES område IV og IIIan).
Fiskerimetoder:  Demersalt trawl (inkl. flyshooter), snurrevod, langliner, garn (nedgarn og toggergarn)
Antal fiskerier: 1
Certificeringsorgan: Food Certification International Ltd

Se, hvordan dette fiskeri demonstrerede sin bæredygtighed, og få detaljeret information om, hvordan de klarede sig i forhold til MSC’s miljøstandard her.

 

Mere om kuller:

Udseende: Kulleren er en torskefisk, der kan nå en max. længde på 100 cm, selvom det er sjældent. Det er en lys fisk med mørke sidelinier, og den har tre rygfinner og to gatfinner. Kulleren er desuden kendetegnende ved at have overbid og en stor mørk plet over brystfinnerne.

Udbredelse: Kulleren lever på begge sider af Nordatlanten, og op langs kysterne ved Barentshavet.

Levevis: Kulleren lever nær sandet bund i 20-300 meters dybde, hvor den lever af bunddyr som eks. slangestjerner, orme, krebsdyr og fiskeyngel. Kulleren kan blive helt op mod 20 år, men bliver kønsmoden allerede efter 3-10 år – afhængig af population. I Nordsøen er det allerede i 3-4 års alderen, mens det ved Nordnorge først er i 6-10 års alderen.

Spis kuller fordi

…den er rig på selen.

 

Mere om fiskerimetoder:

Kulleren fiskes vha. demersal trawl, snurrevod og ’fly-shooting’, langliner og garn (nedgarn og toggergarn).

Demersal trawl foregår ved, at et tragtformet net slæbes efter fartøjet nær bunden. Et trawl kan tage op til 3 timer, hvor fiskene opsamles bagerst i nettet i en ’pose’. Mange moderne trawlere trækker nettet i en afstand på ca. 500 m efter sig og haler nettet ind over en slidsk ved agterstavnen. Både enkeltslæbning (trawlen slæbes efter et fartøj), dobbeltslæbning (trawlen slæbes efter to fartøjer) og dobbelttrawling (to trawl slæbes efter et fartøj) kan forekomme.

Et snurrevod består af et net kaldet et vod, hvorpå der er to vodtove, der kan være op til 3500 meter lange. Når fiskeriet påbegyndes kastes et anker markeret med bøje fra båden, hvorpå det ene vodtov fæstnes. Der sejles op til flere kilometer væk fra bøjen, hvorefter voddet sættes ud, og der lægges endnu et tov af samme længde ud, mens fartøjet sejler i en lille bue tilbage til ankerbøjen, hvor voddet hales ind over agterstavnen. Snurrevoddet er en dansk opfindelse fra 1849. ’Fly-shooting’ fungerer som snurrevoddet, men i stedet for et anker, bruges en bøje som udgangspunkt, og når fartøjet når tilbage til bøjen, bevæger den sig fortsat fremad, mens vod og vodtove hales ind.

Langliner er lange linestykker med op til 250 kroge pr. line. Linerne kan være op ca. 600 m lange og hvert fartøj har ca. 12-16 liner i brug af gangen. Ved fiskeri efter kuller er linerne oftest forsynet med madding i form af blæksprutte og sild (ca. 10-30 kg om dagen, mens fiskeriet foregår), og linerne ligger i en dybde af 35-60 m.   

Garnfiskeri er en af de ældste fiskerimetoder, man kender. Der er i dag mange former for garnfiskeri. Nedgarn, også bare kaldet garn, er rektangulære net, der er ophængt lodret i vandet. Det sættes lodret vha. en opdrift som eks. flamingo eller kork på overliget (overkanten af garnet) og en belastning som eks. bly eller lignende på underliget (underkanten af garnet). Nettet fastgøres ofte til havbunden vha. ankre, men kan være placeret forskellige steder i vandsøjlen. Alt efter, hvad man ønsker at fange, har nettets maskevidde en bestemt størrelse. Du kan således have en maskestørrelse på 26 mm, hvis du ønsker at fange sild, men en maskestørrelse på 55-95 mm, hvis du ønsker at fange torsk. Toggergarn er som fintmasket nedgarn, der sættes på bunden. På hver side af det fintmaskede net hænger et stormasket net. Hvis fisk så svømmer igennem de store masker, vikles de ind i det finmaskede net i midten. Denne form for net bruges oftest til at fange fladfisk eller laks.

Landinger af kuller fra dette fiskeri:

1300 tons i 2008 og 1500 tons i 2009

Kontakt fiskeriet:

Danske Fiskeres Producent Organisation (DFPO)
Nordensvej 3
Taulov
7000 Fredericia

Kontakt: Jonathan Broch Jacobsen
Telefon: +45 7010 4040
Email: jbj@dkfisk.dk

Handlinger tilknyttet webside