DFPO Dansk Nordsø- & Skagerrak-sej og torsk — Marine Stewardship Council
Mine værktøjer
Log ind
Du er her: Forside Fiskerier Certificerede fiskerier DFPO Dansk Nordsø- & Skagerrak-sej og torsk

DFPO Dansk Nordsø- & Skagerrak-sej og torsk

DFPO Denmark North Sea & Skagerrak saithe - S66 PeditMSC status

Blev certificeret som bæredygtig i februar 2011.

Resumé

Art:  Sej (Pollachius virens) og torsk (Gadus Morhua)
Sted:  Nordsøen & Skagerrak (ICES område IV, Division IIIa,b,c,d)
Fiskerimetoder:  Demersalt trawl, snurrevod og garn (toggergarn & nedgarn).
Antal fiskerier: 2

Se, hvordan dette fiskeri demonstrerede sin bæredygtighed og få detaljeret information om, hvordan de klarede sig i forhold til MSC’s miljøstandard her.

Mere om sejen:

Sej (Pollachius virens) kaldes også gråsej eller mørksej.

Udseende: Sejen er en forholdsvis stor torskefisk, der er almindelig fra 30-110 cm. Den kendetegnende ved at have underbid, og mangle skægtråd  - småsej kan dog have en kort skægtråd. Sejen har desuden tre rygfinner og to gatfinner, og den er mørk med en lys lige sidelinie.

Udbredelse: Sejen er udbredt på begge sider af det nordlige Atlanterhav og ind i Barentshavet. Den er at finde i stort set alle danske farvande.

Levevis: Sejen er en vandrefisk, der lever i stimer i de øvre vandlag og ned til ca. 250 meters dybde. Den lever af både pelagiske krebsdyr og mindre fisk som sild, brisling eller mindre artsfæller. Sejen bliver kønsmoden, når den når en alder mellem 5-10 år og måler ca. 60-70 cm. Den gyder om foråret på ca. 200 meters dybde nord for Storbritannien og Irland samt ved Norges østkyst.

Spis sej fordi

…den har et højt indhold af protein, men et lavt indhold af fedt.

 

Mere om fiskerimetoder:

Sejen fiskes vha. demersal trawl, snurrevod og garn (nedgarn og toggergarn).

Demersal trawl foregår ved, at et tragtformet net slæbes efter fartøjet nær bunden. Et trawl kan tage op til 3 timer, hvor fiskene opsamles bagerst i nettet i en ’pose’. Mange moderne trawlere trækker nettet i en afstand på ca. 500 m efter sig og haler nettet ind over en slisk ved agterstavnen. Både enkeltslæbning (trawlen slæbes efter et fartøj), dobbeltslæbning (trawlen slæbes efter to fartøjer) og dobbelttrawling (to trawl slæbes efter et fartøj) kan forekomme.

Et snurrevod består af et net kaldet et vod, hvorpå der er to vodtove, der kan være op til 3500 meter lange. Når fiskeriet påbegyndes kastes et anker markeret med bøje fra båden, hvorpå det ene vodtov fæstnes. Der sejles op til flere kilometer væk fra bøjen, hvorefter voddet sættes ud, og der lægges endnu et tov af samme længde ud, mens fartøjet sejler i en lille bue tilbage til ankerbøjen, hvor voddet hales ind over agterstavnen. Snurrevoddet er en dansk opfindelse fra 1849.

Garnfiskeri er en af de ældste fiskerimetoder, man kender. Der er i dag mange former for garnfiskeri. Nedgarn, også bare kaldet garn, er rektangulære net, der er ophængt lodret i vandet. Det sættes lodret vha. en opdrift som eks. flamingo eller kork på overliget (overkanten af garnet) og en belastning som eks. bly eller lignende på underliget (underkanten af garnet). Nettet fastgøres ofte til havbunden vha. ankre, men kan være placeret forskellige steder i vandsøjlen. Alt efter, hvad man ønsker at fange, har nettets maskevidde en bestemt størrelse. Du kan således have en maskestørrelse på 26 mm, hvis du ønsker at fange sild, men en maskestørrelse på 55-95 mm, hvis du ønsker at fange torsk. Toggergarn er som fintmasket nedgarn, der sættes på bunden. På hver side af det fintmaskede net hænger et stormasket net. Hvis fisk så svømmer igennem de store masker, vikles de ind i det finmaskede net i midten. Denne form for net bruges oftest til at fange fladfisk eller laks.

Landinger af sej fra dette fiskeri:

Der bliver fanget ca. 7.000 tons sej fra dette fiskeri

Kontakt til fiskeriet:

Danske Fiskeres Producent Organisation (DFPO)
Nordensvej 3
Taulov
7000 Fredericia

Kontakt: Jonathan Broch Jacobsen
Telefon: +45 7010 4040
Email: jbj@dkfisk.dk

Handlinger tilknyttet webside