DFPO Dansk Nordsø-rødspætte — Marine Stewardship Council
Mine værktøjer
Log ind
Du er her: Forside Fiskerier Certificerede fiskerier DFPO Dansk Nordsø-rødspætte

DFPO Dansk Nordsø-rødspætte

DFPO Denmark North Sea plaice – Lissi JensenMSC status

Blev certificeret som bæredygtig i marts 2011.

Resumé

Art: Europæiske rødspætte (Pleuronectes platessa)
Sted:  Nordsøen (ICES område IV)
Fiskerimetoder:  Garn, snurrevod og demersalt trawl
Antal fiskerier: 1

Se, hvordan dette fiskeri demonstrerede sin bæredygtighed og få detaljeret information om, hvordan de klarede sig i forhold til MSC’s miljøstandard her.

 

Mere om rødspætten:

Udseende: Rødspætten er en højrevendt fladfisk, der er kendetegnende ved sine røde pletter. Den har underbid og ’rygfinnen’ (= øjesidens brystfinne) er placeret over øjnene. Den bliver sjældent over 50 cm, men kan dog nå en makslængde på 90-100 cm.

Udbredelse: Rødspætten lever langs de fleste af Europas kyster og op til Island og Sydgrønland.

Levevis: Rødspætten starter livet som små ’almindelige’ fisk, men når de når ca. 35 mm begynder det venstre øje at ’vandre' mod den højre side, så den på denne måde kommer til at ligge sig ned på siden. Herefter lever resten af rødspætten knyttet til havbunden, først på lavere vand og senere på dybere vand helt ned til ca. 200 meters dybde. Her ligger den ofte nedgravet under sand det meste af dagen. Rødspætten lever af bunddyr som orme og krebsdyr, som den ofte jager om natten.

Spis rødspætte fordi

… den er rig på jod og selen.

Mere om fiskerimetoder:

Rødspætten fanges med demersal trawl, snurrevod og garn.

Demersal trawl foregår ved, at et tragtformet net slæbes efter fartøjet nær bunden. Et trawl kan tage op til 3 timer, hvor fiskene opsamles bagerst i nettet i en ’pose’. Mange moderne trawlere trækker nettet i en afstand på ca. 500 m efter sig og haler nettet ind over en slidsk ved agterstavnen. Både enkeltslæbning (trawlen slæbes efter et fartøj), dobbeltslæbning (trawlen slæbes efter to fartøjer) og dobbelttrawling (to trawl slæbes efter et fartøj) kan forekomme.

Et snurrevod består af et net kaldet et vod, hvorpå der er to vodtove, der kan være op til 3500 meter lange. Når fiskeriet påbegyndes kastes et anker markeret med bøje fra båden, hvorpå det ene vodtov fæstnes. Der sejles op til flere kilometer væk fra bøjen, hvorefter voddet sættes ud, og der lægges endnu et tov af samme længde ud, mens fartøjet sejler i en lille bue tilbage til ankerbøjen, hvor voddet hales ind over agterstavnen. Snurrevoddet er en dansk opfindelse fra 1849.

Garnfiskeri er en af de ældste fiskerimetoder, man kender. Der er i dag mange former for garnfiskeri. De almindelige rektangulære net, man kender fra mange garnfiskerier er ophængt lodret i vandet. Det sættes lodret vha. en opdrift som eks. flamingo eller kork på overliget (overkanten af garnet) og en belastning som eks. bly eller lignende på underliget (underkanten af garnet). Nettet fastgøres ofte til havbunden vha. ankre, men kan, alt afhængig af garn, være placeret forskellige steder i vandsøjlen. Alternativt kan man også fiske med drivgarn, der ophænges i drivkabler eller langs bøjekabler. Alt efter, hvad man ønsker at fange, har nettets maskevidde en bestemt størrelse. Du kan således have en maskestørrelse på 26 mm, hvis du ønsker at fange sild, men en maskestørrelse på 55-95 mm, hvis du ønsker at fange torsk.

Kontakt fiskeriet:

Danske Fiskeres Producent Organisation (DFPO)
Nordensvej 3
Taulov
7000 Fredericia

Kontakt: Jonathan Broch Jacobsen
Telefon: +45 7010 4040
Email: jbj@dkfisk.dk

Handlinger tilknyttet webside