DFPO Dansk Nordsø-tunge — Marine Stewardship Council
Mine værktøjer
Log ind
Du er her: Forside Fiskerier Certificerede fiskerier DFPO Dansk Nordsø-tunge

DFPO Dansk Nordsø-tunge

 DFPO Denmark North Sea sole  - L347 Palermo

MSC status:

Dette fiskeri blev certificeret bæredygtigt den 8. juni 2012.

Resumé:

Art:  Tunge (Solea solea)
Sted:  Nordsøen (ICES område IV)
Fiskerimetoder:  Demersalt trawl, garn (nedgarn og toggergarn)

Antal fiskerier: 1

Se, hvordan fiskeriet demonstrerede sin bæredygtighed, og få detaljeret information om, hvordan de klarede sig i forhold til MSC’s miljøstandard her.


Mere om tungen:

Tungen (Solea solea) kaldes også almindelig tunge, søtunge eller gråtunge.

Udseende: Tungen er en højrevendt brun/brungrå fladfisk med et afrundet hoved. Den er kendetegnende ved små skægtråde nær kæbe og næsebor, og den føles glat. ’Rygfinnen’ (= øjesidens brystfinne) er sortfarvet på den yderste halvdel.

Udbredelse: Tungen lever i det østlige Atlanterhav, i Middelhavet og langs Afrikas nordlige kyst.

Levevis: Tungen starter livet som små ’almindelige’ fisk, men når de når ca. 12-14 mm begynder det venstre øje at ’vandre' mod den højre side, så den på denne måde kommer til at ligge sig ned på siden. Herefter lever resten af rødspætten knyttet til havbunden, først på lavere vand langs kysterne og senere på dybere vand ned til ca. 150 meters dybde. Tungen lever af bunddyr som orme, krebsdyr og tyndskallede muslinger, som den ofte jager om natten.

Spis tunge fordi

…den har et højt indhold af protein.

 

Mere om fiskerimetoder:

Tungen fiskes vha. demersal trawl, snurrevod og garn (nedgarn og toggergarn).

Demersal trawl foregår ved, at et tragtformet net slæbes efter fartøjet nær bunden. Et trawl kan tage op til 3 timer, hvor fiskene opsamles bagerst i nettet i en ’pose’. Mange moderne trawlere trækker nettet i en afstand på ca. 500 m efter sig og haler nettet ind over en slidsk ved agterstavnen. Både enkeltslæbning (trawlen slæbes efter et fartøj), dobbeltslæbning (trawlen slæbes efter to fartøjer) og dobbelttrawling (to trawl slæbes efter et fartøj) kan forekomme.

Et snurrevod består af et net kaldet et vod, hvorpå der er to vodtove, der kan være op til 3500 meter lange. Når fiskeriet påbegyndes kastes et anker markeret med bøje fra båden, hvorpå det ene vodtov fæstnes. Der sejles op til flere kilometer væk fra bøjen, hvorefter voddet sættes ud, og der lægges endnu et tov af samme længde ud, mens fartøjet sejler i en lille bue tilbage til ankerbøjen, hvor voddet hales ind over agterstavnen. Snurrevoddet er en dansk opfindelse fra 1849.

Garnfiskeri er en af de ældste fiskerimetoder, man kender. Der er i dag mange former for garnfiskeri. Nedgarn, også bare kaldet garn, er rektangulære net, der er ophængt lodret i vandet. Det sættes lodret vha. en opdrift som eks. flamingo eller kork på overliget (overkanten af garnet) og en belastning som eks. bly eller lignende på underliget (underkanten af garnet). Nettet fastgøres ofte til havbunden vha. ankre, men kan være placeret forskellige steder i vandsøjlen. Alt efter, hvad man ønsker at fange, har nettets maskevidde en bestemt størrelse. Du kan således have en maskestørrelse på 26 mm, hvis du ønsker at fange sild, men en maskestørrelse på 55-95 mm, hvis du ønsker at fange torsk. Toggergarn er som fintmasket nedgarn, der sættes på bunden. På hver side af det fintmaskede net hænger et stormasket net. Hvis fisk så svømmer igennem de store masker, vikles de ind i det finmaskede net i midten. Denne form for net bruges oftest til at fange fladfisk eller laks.

Landinger af tunge fra dette fiskeri:

Ca. 400 tons i 2008 og 380 tons i 2009

Kontakt fiskeriet:

Danske Fiskeres Producent Organisation (DFPO)
Nordensvej 3
Taulov
7000 Fredericia

Kontakt: Jonathan Broch Jacobsen
Telefon: +45 7010 4040
Email: jbj@dkfisk.dk

Handlinger tilknyttet webside