Vilsund Blue blåmuslinger — Marine Stewardship Council
Mine værktøjer
Log ind
Du er her: Forside Fiskerier Certificerede fiskerier Vilsund Blue blåmuslinger

Vilsund Blue blåmuslinger

Vilsund DK Blue Shell MusselsMSC status

Blev certificeret som bæredygtig den 15. januar 2010.

Resumé

Art: Musling (Mytilus edulis)
Sted: Limfjorden, Danmark
Fiskerimetoder: Muslingeskraber
Fartøjer: 27
Antal fiskerier: 1

Se, hvordan dette fiskeri demonstrerede sin bæredygtighed og få detaljeret information om, hvordan de klarede sig i forhold til MSC’s miljøstandard her.

Mere om blåmuslingen:

Blåmuslingen (Mytilus edulis) kaldes også pælemusling.

Udseende: Blåmuslingen er en sort-blå aflang musling med en længde på op til 10 cm. Den har en fod, som den kan bruge til at krybe med, og hvorfra der dannes små hæftetråde kaldet byssustråde, som den bruger til at hæfte sig fast på underlaget. Den kan forveksles med nærtstående arter som Mytilus trossulus og Mytilus galloprovincialis, der også er vidt udbredt rundt omkring på kloden.

Udbredelse: Blåmuslingen lever både i tempererede og polare have, og er udbredt langs alle danske kyster, både i saltvand og brakvand. 

Levevis: Blåmuslingen lever på havbunden eller sidder på pæle, hvor den hæfter sig fast vha. hæftetråde. Den lever almindeligvis i store klynger oftest i tidevandszonen med op til tusindvis af individer pr. m2. Den lever af at filtrere plankton fra det omgivende vand, og dens største fjender er søstjerner, krabber og fugle.

Spis blåmuslinger fordi

…de er fulde af A, B, C og D vitaminer.

…de har et højt indhold af protein og et lavt indhold af fedt.

Mere om fiskerimetoder:

Blåmuslingen fiskes vha. muslingeskraber.

Fiskeri med muslingeskraber foregår ved at slæbe en stor stiv ramme med et monteret net efter fartøjet. Muslingeskraberne har en maksimal bredde på 2 m, og der slæbes oftest to muslingeskrabere efter fartøjet på sandet eller mudret bund. Blåmuslingefiskeriet foregår i forholdsvis afgrænsede kystnære områder, og efter endt skrab hales muslingeskraberne op til fartøjet, hvor de skylles, inden de tages om bord. I Limfjorden bruges desuden nyere og lettere muslingeskrabere, der kun vejer 50 kg, hvorfor dens påvirkning på havbunden er mindre.     

Landinger af blåmuslinger fra dette fiskeri:

Ca. 30.000 tons

Vilsund Blue A/S

Food Parken 1

7900 Nykøbing M

Tlf.: +45 97 72 37 00

E-mail: info@vilsund.com

Lær mere om Vilsund Blue A/S her.

Handlinger tilknyttet webside