DFPO Blåmusling & Hjertemusling i Limfjorden — Marine Stewardship Council
Mine værktøjer
Log ind
Du er her: Forside Fiskerier Certificerede fiskerier DFPO Blåmusling & Hjertemusling i Limfjorden

DFPO Blåmusling & Hjertemusling i Limfjorden

MSC status: Certificeret bæredygtigt i januar 2016.

Art:  Blåmusling (mytilus edulis) og Hjertemusling (cerastoderma edule)
Sted:  Limfjorden
Fiskerimetoder: Skrab
Antal fiskerier: 1
Certificeringsorgan: MRA

Se, hvordan dette fiskeri demonstrerede sin bæredygtighed og få detaljeret information om, hvordan de klarede sig i forhold til MSC’s miljøstandard her.

Mere om blå- og hjertemuslingen:

Blåmuslingen (Mytilus edulis) kaldes også pælemusling.

Udseende: Blåmuslingen er en sort-blå aflang musling med en længde på op til 10 cm. Den har en fod, som den kan bruge til at krybe med, og hvorfra der dannes små hæftetråde kaldet byssustråde, som den bruger til at hæfte sig fast på underlaget. Hjertemuslingen er en hvid eller gullig oval musling med tydelige ribber. Hvis man ser muslingen fra siden, har den form som et hjerte, deraf navnet. Hjertemuslingen har ligesom blåmuslingen en fod, og den kan nå en længde på ca. 5 cm.

Udbredelse: Blåmuslingen lever både i tempererede og polare have, og er udbredt langs alle danske kyster, både i saltvand og brakvand. 

Levevis: Blåmuslingen lever på havbunden eller sidder på pæle, hvor den hæfter sig fast vha. hæftetråde. Den lever almindeligvis i store klynger oftest i tidevandszonen med op til tusindvis af individer pr. m2. Den lever af at filtrere plankton fra det omgivende vand, og dens største fjender er søstjerner, krabber og fugle. Ligesom blåmuslingen lever hjertemuslingen på bunden, den hæfter sig dog ikke fast til overfladen, men graver sig 1-2 cm ned vha. dens fod. Herfra filtrerer den plankton fra vandet vha. to små sifoner, som på sandets overflade kan ligne små skorstene. En af hjertemuslingens største fjender er strandskaden, der kan bore sit røde næb ned i sandet, og på den måde få fat på hjertemuslingen.

Spis blåmuslinger fordi

…de er fulde af A, B, C og D vitaminer.

…de har et højt indhold af protein og et lavt indhold af fedt.

 

Mere om fiskerimetoder:

Både blå- og hjertemuslingen fiskes vha. muslingeskraber – den eneste forskel er størrelsen på netmaskerne.

Fiskeri med muslingeskraber foregår ved at slæbe en stor stiv ramme med et monteret net efter fartøjet. Muslingeskraberne har en maksimal bredde på 2 m, og der slæbes oftest to muslingeskrabere efter fartøjet på sandet eller mudret bund på mere end 3 meters dybde. Blåmuslingefiskeriet foregår i forholdsvis afgrænsede kystnære områder, og efter endt skrab hales muslingeskraberne op til fartøjet, hvor de skylles, inden de tages om bord. I Limfjorden bruges desuden nyere og lettere muslingeskrabere, der kun vejer 50 kg, hvorfor dens påvirkning på havbunden er mindre.    

Landinger af blå- og hjertemuslinger fra dette fiskeri:

I 2014 var den samlede fangst af blåmuslinger på 22,449 tons, mens fangsten af hjertemuslinger var på 6,081 ton

For yderligere information om dette fiskeri kontakt:

Danske Fiskeres Producent Organisation (DFPO)
Nordensvej 3
Taulov
7000 Fredericia

Kontakt: Jonathan Broch Jacobsen
Telefon: +45 7010 4040
Email: jbj@dkfisk.dk

Handlinger tilknyttet webside