DFPO Dansk Nordsø-, Kattegat & Skagerrak-kulmule og rødspætte — Marine Stewardship Council
Mine værktøjer
Log ind
Du er her: Forside Fiskerier Certificerede fiskerier DFPO Dansk Nordsø-, Kattegat & Skagerrak-kulmule og rødspætte

DFPO Dansk Nordsø-, Kattegat & Skagerrak-kulmule og rødspætte

Resumé

Art: Kulmule (Merluccius merluccius), Rødspætte (Pleuronectes platessa)

Sted: Nordsøen og Skagerrak, ICES område IV, samt underområde III a

Fiskerimetoder: Demersal trawl, ’fly-shooting’, langliner, garn (nedgarn og toggergarn)

Antal fiskerier: 1

Se, hvordan dette fiskeri demonstrerede sin bæredygtighed og få detaljeret information om, hvordan de klarede sig i forhold til MSC’s miljøstandard her

 

Mere om kulmulen:

Kulmule (Merluccius merluccius) kaldes også lokalt løjer og risbider.

Udseende: Kulmulen er en op til 135 cm lang slank fisk. Den er grålig, men den har fået sit navn fra dens sorte mund og gællehule. Den forreste rygfinne er kort, mens både den anden rygfinne og gatfinnen er lange hen mod halen. Kulmulen har desuden spidse tænder, og den har ingen skægtråd.

Udbredelse: Kulmulen lever langs de fleste europæiske kyster og langs det nordvestlige Afrikas kyster.

Levevis: Kulmulen lever normalt ved 70-400 meters dybde. Den opholder sig ofte nær bunden i løbet af dagen, men søger op mod overfladen om natten. Her jager den forskellige dyr som sild, blæksprutter og mindre artsfæller.

Spis kulmule fordi

…den har et højt indhold af selen.

 

Mere om fiskerimetoder:

Kulmulen fiskes vha. demersal trawl, ’fly-shooting’, langliner og garn (nedgarn og toggergarn).

Demersal trawl foregår ved, at et tragtformet net slæbes efter fartøjet nær bunden. Et trawl kan tage op til 3 timer, hvor fiskene opsamles bagerst i nettet i en ’pose’. Mange moderne trawlere trækker nettet i en afstand på ca. 500 m efter sig og haler nettet ind over en slidsk ved agterstavnen. Både enkeltslæbning (trawlen slæbes efter et fartøj), dobbeltslæbning (trawlen slæbes efter to fartøjer) og dobbelttrawling (to trawl slæbes efter et fartøj) kan forekomme.

’Fly-shooting’ fungerer som snurrevoddet, men i stedet for et anker, bruges en bøje som udgangspunkt, og når fartøjet når tilbage til bøjen, bevæger den sig fortsat fremad, mens vod og vodtove hales ind. Se evt. fiskeri efter kuller, hvor snurrevoddet bruges.

Langliner er lange linestykker med op til 250 kroge pr. line. Linerne kan være op ca. 600 m lange og hvert fartøj har ca. 12-16 liner i brug af gangen. Ved fiskeri efter kuller er linerne oftest forsynet med madding i form af blæksprutte og sild (ca. 10-30 kg om dagen, mens fiskeriet foregår), og linerne ligger i en dybde af 35-60 m.  

Garnfiskeri er en af de ældste fiskerimetoder, man kender. Der er i dag mange former for garnfiskeri. Nedgarn, også bare kaldet garn, er rektangulære net, der er ophængt lodret i vandet. Det sættes lodret vha. en opdrift som eks. flamingo eller kork på overliget (overkanten af garnet) og en belastning som eks. bly eller lignende på underliget (underkanten af garnet). Nettet fastgøres ofte til havbunden vha. ankre, men kan være placeret forskellige steder i vandsøjlen. Alt efter, hvad man ønsker at fange, har nettets maskevidde en bestemt størrelse. Du kan således have en maskestørrelse på 26 mm, hvis du ønsker at fange sild, men en maskestørrelse på 55-95 mm, hvis du ønsker at fange torsk. Toggergarn er som fintmasket nedgarn, der sættes på bunden. På hver side af det fintmaskede net hænger et stormasket net. Hvis fisk så svømmer igennem de store masker, vikles de ind i det finmaskede net i midten. Denne form for net bruges oftest til at fange fladfisk eller laks.

Landinger af kulmule fra dette fiskeri:

1.800 tons i 2009

Kontakt fiskeriet:

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO)

Hovedkontor, Taulov:

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation

Nordensvej 3, Taulov

7000 Fredericia

Tlf.: +45 70 10 40 40

E-mail: mail@dkfisk.dk

 

Direkte kontakt vedr. dette fiskeri:

Jonathan Broch Jacobsen

E-mail: jbj@dkfisk.dk

Handlinger tilknyttet webside