MINSA Nordøstatlantisk makrel — Marine Stewardship Council
Mine værktøjer
Log ind
Du er her: Forside Fiskerier Certificerede fiskerier MINSA Nordøstatlantisk makrel

MINSA Nordøstatlantisk makrel

MSC Status

Blev certificeret som bæredygtigt d. 10. maj 2016.

Art: Nordøstatlantisk makrel (Scomber scombrus)

Lokalitet: Nordøstlige Atlanterhav.  ICES division areas II, IIa, III, IV, IVa, IVb, V, Vb, VI, VII, VIII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId, VIIIe, XII, XIV

​Antal fiskerier: 7

Syv fiskerier i denne vurdering har tidligere været MSC certificeret.

SPSG Scottish Western mackerel
DPPO North East Atlantic mackerel
IPSA Western mackerel
IPSG Western mackerel pelagic trawl
NFA North East Atlantic mackerel
PFA North East Atlantic mackerel
SPFPO North East Atlantic mackerel

Fiskerilokalitet

ICES divisions områder II, IIa, III, IV, IVa, IVb, V, Vb, VI, VII, VIII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId, VIIIe, XII, XI


Mere om makrellen:

Makrellen (Scomber scombrus) kaldes også atlantisk eller almindelig makrel.

Udseende: Makrellen er kendetegnende ved sin torpedoformede krop med sorte striber ned langs siderne. Den har to rygfinner og en gatfinne med småfinner efter anden rygfinne og gatfinnen. Makrellen er almindelig forekommende op til ca. 30 cm lang, men har dog en max. længde på op mod 60 cm.

Udbredelse: Makrellen lever på begge sider af det nordlige Atlanterhav, samt ind i Middelhavet og Sortehavet.

Levevis: Makrellen er en pelagisk stimefisk – det vil sige, at den oftest befinder sig i midten af vandsøjlen, hvor den svømmer side om side med tusindvis af sine artsfæller. Den lever som ung af zooplankton, men med tiden skifter den til mindre fisk som småsild og tobis. Makrellen er desuden en fed fisk, der selv danner fødegrundlag for større fisk, pattedyr og fugle. Om vinteren søger makrellerne mod bunden, typisk langs kanten af kontinentalsoklen. Her overvintrer de i store stimer, hvor de næsten ingen næring tager til sig. Afhængig af population bliver makrellen op til 12-17 år gammel.

Spis makrel fordi

…de har et meget højt indhold af omega-3 fedtsyrer.

…de har et højt indhold af A, D og B12 vitaminer.

 

Mere om fiskerimetoder:

Makrellen fiskes vha. not og pelagisk trawl – begge har ingen kontakt med havbunden.

Notfiskeri indebærer, at kutteren sætter et stort net omkring en stime af fisk ved cirkelsejlads. Herefter lukkes bunden af nettet, så der dannes en ’pose’, og noten hales ind på fartøjet, indtil der kun er den del af noten tilbage, hvor fiskene befinder sig i. Herfra pumpes fangsten ombord og opbevares i RSW tanke (Refrigerated Sea-Water).

Pelagisk trawl foregår ved at slæbe et stort tragtformet net efter fartøjet. Nettets dybde styres vha. fartøjets hastighed og længden på de wires, der forbinder fartøj og net. Når trawlet stoppes hales nettet ind til fartøjet, hvorfra fangsten ombord og opbevares i RSW tanke (Refrigerated Sea-Water).

Landinger af makrel fra dette fiskeri:

Total TAC for fiskeriet i 2013 = 542000 tons

Hvert enheds andel af TAC for 2013:

SPSG 137,231 ton
DPPO 25,766 ton
IPSA 7,050 ton
IPSG 49,723 ton
NFA 158,618 ton
PFA 67,959 ton
SPFPO 4,277 ton


For yderligere informationer se vores internationale hjemmeside

Kontakt til fiskeriet:

Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO)

Hovedkontor:

Danmarks Pelagiske Producentorganisation

H.C. Andersens Boulevard 37, 1.

1553 København V

Tlf.:   +45 98 94 42 39

E-mail: mail@pelagisk.dk

 

Direkte kontakt vedr. dette fiskeri:

Esben Sverdrup-Jensen

Tlf.: +45 6166 0978

E-mail: es@pelagisk.dk

Handlinger tilknyttet webside