PFA, DPPO, KFO, SPSG & Compagnie des Peches St Malo Nordøstatlantisk Blåhvilling pelagisk trawl — Marine Stewardship Council
Mine værktøjer
Log ind
Du er her: Forside Fiskerier Certificerede fiskerier PFA, DPPO, KFO, SPSG & Compagnie des Peches St Malo Nordøstatlantisk Blåhvilling pelagisk trawl

PFA, DPPO, KFO, SPSG & Compagnie des Peches St Malo Nordøstatlantisk Blåhvilling pelagisk trawl

MSC status

Certificeret bæredygtigt i February 2016

Resumé

Art: Blåhvilling (Micromesistius poutassou

Sted: Nordøstatlanten, ICES områder I-IX, XII og XIV

Fiskerimetoder: Pelagisk trawl

Fartøjer: 12 under DPPO’s certifikat (yderligere 60 for PFA, KFO, SPSG og CDPSM)

Antal fiskerier: 5 (DPPO, PFA, KFO, SPSG og CDPSM)

 

Mere om blåhvilling

Blåhvilling (Micromesistius poutassou) kaldes også sortmund.

Udseende: Blåhvillingen er en slank torskefisk, der kan nå en max. længde på ca. 50 cm. Det er en lys fisk med sort mund- og gællehule. Den har tre korte rygfinner, der sidder langt fra hindanden og to gatfinner, hvoraf den forreste er lang. Blåhvillingen har desuden underbid og mangler skægtråd.

Udbredelse: Blåhvillingen lever i Nordøstatlanten – fra Svalbard til Marokko, og ind i det vestlige Middelhav. Den har kun en lille udbredelse i det vestlige Atlanterhav.

Levevis: Blåhvillingen er en pelagisk stimefisk – det vil sige, at den oftest befinder sig i midten af vandsøjlen, hvor den svømmer side om side med artsfæller. Den lever oftest over dybt vand og er normal i en dybde på 100-400 meters dybde. Her lever den af zooplankton og fisk. Blåhvillingen kan blive helt op mod 20 år, men den bliver allerede kønsmoden i 1-2 års alderen.

Fiskerimetoder

Den kombinerede flåde på 72 fartøjer fisker efter den samme bestanden af ​​blåhvilling, ved hjælp af pelagiske (flydetrawl) trawl, som er en meget selektiv fangstmetode i forhold til de fiskearter det fanger. Blåhvilling udgør mindst 99% af den gennemsnitlige samlede fangstsammensætning landet fra de 72 fartøjer.

Ekkolodudstyr gør det muligt for skippere at identificere blåhvilling udfra sit karakteristiske signal type, dybde og placering. Når blåhvillingen er identificeret, sættes nettet ud og fiskerne begynder at bruge sonar til at vise stimens størrelse og svømmeretning.  Blåhvilling samler sig i store stimer i gydetiden, derfor er tidintervalet ved udsætning af net meget korte, typisk 10-20 min, hvilket samtidig minimerer bifangst af andre arter.

Landinger af blåhvilling fra dette fiskeri:

I 2013 landede DPPO’s fiskeflåde 16.500 tons

For information og spørgsmål til fiskeri af blåhvilling kontakt direktør i DPPO:

 

Esben Sverdrup-Jensen på email  es@pelagisk.dk  telefon  +45 6166 0978.

 

Certificeringsrapporten fra Blåhvilling fiskeriet kan læses her:   


Handlinger tilknyttet webside