Seafood Rømø Østjylland og Isefjord blåmuslingeskraber — Marine Stewardship Council
Mine værktøjer
Log ind
Du er her: Forside Fiskerier Certificerede fiskerier Seafood Rømø Østjylland og Isefjord blåmuslingeskraber

Seafood Rømø Østjylland og Isefjord blåmuslingeskraber

MSC status

Blev certificeret som bæredygtig i april 2012.

Resumé

Art: Blåmusling (Mytlius edulis)
Sted: Østjyske kyst i det sydlige Kattegat og Østersøen og er del af ICES underområde IIIa og FAO statistisk område 27.
Fiskerimetoder: Muslingeskraber
Antal fiskerier: 1

Se, hvordan dette fiskeri demonstrerede sin bæredygtighed og få detaljeret information om, hvordan de klarede sig i forhold til MSC’s miljøstandard her.


Mere om blåmuslingen:

Blåmuslingen (Mytilus edulis) kaldes også pælemusling.

Udseende: Blåmuslingen er en sort-blå aflang musling med en længde på op til 10 cm. Den har en fod, som den kan bruge til at krybe med, og hvorfra der dannes små hæftetråde kaldet byssustråde, som den bruger til at hæfte sig fast på underlaget. Den kan forveksles med nærtstående arter som Mytilus trossulus og Mytilus galloprovincialis, der også er vidt udbredt rundt omkring på kloden.

Udbredelse: Blåmuslingen lever både i tempererede og polare have, og er udbredt langs alle danske kyster, både i saltvand og brakvand. 

Levevis: Blåmuslingen lever på havbunden eller sidder på pæle, hvor den hæfter sig fast vha. hæftetråde. Den lever almindeligvis i store klynger oftest i tidevandszonen med op til tusindvis af individer pr. m2. Den lever af at filtrere plankton fra det omgivende vand, og dens største fjender er søstjerner, krabber og fugle.

Spis blåmuslinger fordi

…de er fulde af A, B, C og D vitaminer.

…de har et højt indhold af protein og et lavt indhold af fedt.

 

Mere om fiskerimetoder:

Blåmuslingen fiskes vha. muslingeskraber.

Fiskeri med muslingeskraber foregår ved at slæbe en stor stiv ramme med et monteret net efter fartøjet. Muslingeskraberne har en maksimal bredde på 2 m, og der slæbes oftest to muslingeskrabere efter fartøjet på sandet eller mudret bund. Blåmuslingefiskeriet foregår i forholdsvis afgrænsede kystnære områder, og efter endt skrab hales muslingeskraberne op til fartøjet, hvor de skylles, inden de tages om bord. I Limfjorden bruges desuden nyere og lettere muslingeskrabere, der kun vejer 50 kg, hvorfor dens påvirkning på havbunden er mindre.    

Landinger af blåmuslinger fra dette fiskeri:

I 2010 blev der landet 825 tons blåmuslinger fra Isefjord og 685 tons fra Østjyllands kyst

Kontakt fiskeriet:

Seafood Romo A/S

Ndr. Havnevej 7
6792 Rømø
Danmark

Kontact: Jan Rasmussen
Tel. +45 7475 5590
Fax: +45 7475 5591
E-mail: jan@seafood-romo.dk

Handlinger tilknyttet webside