Nyheter — Marine Stewardship Council
Personal tools
Log in

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
You are here: Home Hållbara hav Nyheter

Med det nya tillskottet av Limfjords repodlade blåmusselfiske är dansk blåmusselexport nu 100% MSC-certifierad

Apr 26, 2012

Enastående bedrift av den danska blåmusselindustrin

Vilsund Blues repodlade musselfiske i Limfjorden blev idag certifierat gentemot Marine Stewardship Councils (MSC) miljöstandard för ett hållbart och välskött fiske. Detta innebär att 100 procent av de danska musslorna som går till export nu kan märkas med MSC:s blå miljömärkning.

Det första danska musselfisket påbörjade full granskning  i april 2008.  Sedan dess har ytterligare fem danska musselfisken genomgått MSC:s rigorösa och transparenta granskningsprocess och har alla lyckats påvisa att deras aktiviteter är hållbara och välförvaltade.

Minna Epps, verksamhetschef för östersjöregionen, säger: "Det engagemang för hållbara fiskemetoder som visats av den danska musselbranschen är verkligen en inspiration och en modell för andra. Vi gratulerar dem alla varmt och hoppas att deras engagemang kommer att väcka ett stort stöd hos konsumenter som kommer kunna välja deras produkter.”

Danmarks MSC-certifierade blåmusselfiske sträcker sig från Limfjorden i nordvästra Jylland, längs med dess östkust och i Isefjorden på sydöstra Själland. Totalt går 42 500 MT musslor till  försäljning både lokalt och till marknader som stäcker sig från Europa till Mellanöstern.

Limfjordens repodlade musselfiske

Vilsund Blue verkar i danska Limfjorden mellan maj och september, där det växer och skördas ca 1000-2000 ton repodlade musslor varje år. Fisket producerar musslor med liten eller ingen påverkan på de vilda musslornas bestånd eller på den marina miljön. Mussellarver  skördas från plankton och växer sig sedan till full storlek på musselodlingarna. All odling sker på rep, vilket har väldigt liten effekt på omgivningen, och odlingen kräver  heller inte några foder- eller kemikalietillsatser. Robust förvaltning finns på plats genom det danska Fiskeridirektoratet, vidare har musselodlingsbranschen ett nära samarbete med tillsynsmyndigheter och forskare för att fortsätta utvecklingen på ett hållbart sätt.

Vad Vilsund Blue säger

Sören Mattesen, Vilsund Blå säger: "Vi är glada kunna erbjuda våra kunder och konsumenter ett enkelt sätt att stödja hållbart fångade skaldjur, genom att välja våra MSC-märkta produkter. Vi beslutade för många år sedan att arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv och vi är nu stolta över att kunna bidra till utbudet av MSC-certifierade produkter och över att vara en av de ledande danska företagen som gör detta”.

Ett stort steg för inlandsvattnen

"Denna certifiering är ett stort steg i erkännandet av hållbar praxis även i insjöar. Vilsund Blue har visat sitt engagemang och sina kontinuerliga insatser i sitt mål att uppnå MSC-certifiering, och genom den processen har de bidragit till  bredare kunskap och en ökad dialog mellan de involverade intressenterna", säger Helene Tivemark, Fiskeriansvarig för Östersjöregionen.

Repodlade musslor omfattas av ny MSC-policy

MSC:s policy gällande fisken som innehåller en viss proportion av vattenbruksrelaterade aspekter, möjliggör att fisken som uppfyller specifika krav även kan ingå i MSC-programmet. Delvis repodlade musslor är ett bra exempel på fisken som faller inom ramen för just denna policy. Läs mer om vilka fisken som kan ansluta sig här.

För mer information kontakta .

Document Actions