Aktualizacja standardów rybołówstwa MSC — Marine Stewardship Council
Narzędzia osobiste
Zaloguj
Jesteś w: Start Dla mediów Informacje Prasowe Aktualizacja standardów rybołówstwa MSC

Aktualizacja standardów rybołówstwa MSC

2014-10-01

[Warszawa, 1 października 2014 r.] Marine Stewardship Council (MSC) opublikowało zaktualizowane standardy w zakresie zrównoważonego rybołówstwa. Zaktualizowane standardy certyfikacji MSC obowiązywać będą od 1 kwietnia 2015 r.

Wersja 2.0 Standardów Certyfikacji Rybołówstwa MSC odzwierciedla najbardziej aktualne rozumienie zarządzania i praktyki w zakresie zrównoważonego rybołówstwa. Prace nad aktualizacją standardów trwały dwa lata. W tym czasie ponad rok poświęcono procesowi otwartych konsultacji z udziałem ekspertów przemysłu rybnego, naukowców, organizacji pozarządowych oraz szerokiego grona partnerów MSC. Dzięki temu najnowsze standardy opierają się na fachowej wiedzy ponad siedemdziesięciu interesariuszy z całego świata.

Zaktualizowane standardy podnoszą poprzeczkę w wielu istotnych kwestiach, takich jak ograniczanie przyłowu, wrażliwe ekosystemy morskie oraz praca przymusowa. Dzięki dostosowywaniu standardów do najnowszych praktyk w zakresie certyfikacji, wszyscy interesariusze mają pewność, że rybołówstwo certyfikowane zgodnie ze standardem MSC korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa zasobów ryb i źródeł utrzymania dla przyszłych pokoleń.

Proces wdrożenia nowych standardów

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy jednostki certyfikujące zapoznają się i wdrożą uaktualnione standardy, a od 1 kwietnia 2015 r. każda organizacja rybacka przystępująca do oceny wg. Standardów MSC podlegać będzie weryfikacji pod kątem znowelizowanych standardów. Organizacje posiadające certyfikat MSC będą zobowiązane wdrożyć nowe standardy przy pierwszej ponownej ocenie po 1 października 2017 r.

To ekscytujący etap w rozwoju MSC, zwiększający dyscyplinę i moc programu, którego efekty w sposób pozytywny
i trwały przyczynią się do poprawy zdrowia mórz i oceanów na całym świecie –
wyjaśnia Dyrektor ds. Standardów MSC dr David Agnew.

10 głównych aktualizacji zawartych w wersji 2.0 Wymogów Certyfikacji Rybołówstwa MSC:

 1. Szczególna troska poświęcona ochronie wrażliwych ekosystemów morskich (Vulnerable Marine Ecosystems; VME);
 2. Rybołówstwo z certyfikatem MSC nie będzie już narażone na ryzyko generowania skumulowanego negatywnego wpływu wobec gatunków zagrożonych przyłowem;
 3. Organizacje rybackie z certyfikatem MSC będą zobowiązane regularnie dokonywać przeglądu alternatywnych rozwiązań zmierzających do obniżenia śmiertelności w połowach gatunków niebędących ich celem;
 4. Zaostrzone standardy zapewniać będą, iż w ramach rybołówstwa certyfikowanego MSC nie będzie miało miejsce odcinanie płetw rekinom;
 5. Po sześciu latach uzgodnień z interesariuszami wprowadzony zostaje całkowicie nowy standard dotyczący oceny połowów łososia;
 6. Dostępna jest nowa metoda oceny siedlisk, oparta na analizie ryzyka i możliwa do zastosowania
  w sytuacjach ograniczonej dostępności danych;
 7. Opracowano zaktualizowane wymogi dotyczące audytu nadzoru i ponownej oceny, których celem jest minimalizacja kosztów oceny dla klientów z sektora rybackiego;
 8. Powołano niezależne Kolegium Recenzji Naukowej, którego zadaniem jest zapewnienie bardziej wystandaryzowanego oraz efektywnego procesu recenzji fachowej;
 9. Dodatkowe wymagania gwarantujące wyższą efektywność w zakresie identyfikowalności produktów rybnych i owoców morza w łańcuchu dostaw;
 10. Firmy pociągnięte do odpowiedzialności za łamanie praw pracowniczych w zakresie pracy przymusowej nie będą uprawnione do certyfikacji MSC.


Jak podsumowuje dr Agnew: Standardy MSC w zakresie zrównoważonego rybołówstwa powstały, aby zapewnić długoterminową trwałość zasobów ryb i środowiska morskiego, które podlegają wpływowi rybołówstwa. Standardy te, zapewniają również długofalowe korzyści dla rybaków oraz naszych mórz i oceanów. Nowe badania przyczyniają się do udoskonalenia naszego rozumienia życia w morzu i nauki o rybołówstwie. Z tego względu kluczowe jest, by nasze standardy były efektywne, adekwatne i solidnie ugruntowane naukowo.

W rewizję standardów zaangażowało się szerokie i różnorodne grono zainteresowanych stron: zarządzających rybołówstwem, biologów morskich, organizacji pozarządowych oraz ekologów. Było to duże wyzwanie, ale wniosło wiele do naszego rozumienia funkcjonowania ekosystemów morskich i pomogło wypracować standardy, z których wszyscy interesariusze mogą i powinni być dumni.

Zmiany wynikające z Aktualizacji Standardów Rybołówstwa (Fisheries Standard Review; FSR) oraz Rewizji Tempa
i Kosztów (Speed and Cost Review; SCR) zostały włączone do Standardów Certyfikacji MSC, Wersja 2.0, które będą wykorzystywane przez niezależne jednostki certyfikujące w procesie weryfikacji zrównoważonego rybołówstwa
w programie certyfikacji MSC.

Nowe wymogi certyfikacji sprawiają, że standardy pozostają spójne z najlepszymi międzynarodowymi praktykami
w dziedzinie nauki i zarządzania. Aktualizacja Standardów Rybołówstwa gwarantuje również zgodność z wytycznymi znakowania ekologicznego FAO oraz kodeksu standardów ISEAL.

Więcej szczegółów na temat standardów dla rybołówstwa oraz pełnej listy zmian na www.msc.org.

Zapraszamy również do zapoznania się z dokumentem 20 faktów o aktualizacji standardów rybołówstwa MSC dostępnym w języku polskim.

 

Akcje Dokumentu