MSC uruchamia Światowy Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa — Marine Stewardship Council
Narzędzia osobiste
Zaloguj
Jesteś w: Start Dla mediów Informacje Prasowe MSC uruchamia Światowy Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa

MSC uruchamia Światowy Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa

2015-07-14

[Warszawa, 14 lipca 2015 r.] MSC (Marine Stewardship Council) uruchomiło nowy światowy fundusz wspierający najważniejsze badania naukowe oraz projekty służące poszerzeniu wiedzy i wspierające rybołówstwo małoskalowe oraz rybołówstwa w krajach rozwijających się, które starają się o uzyskanie certyfikatu MSC. 

Światowy Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa rozpoczyna działalność z początkowym kapitałem 400 000 funtów na okres dwóch lat. Uruchomienie Funduszu odzwierciedla zaangażowanie MSC w zwiększenie dostępności programu certyfikacji MSC dla coraz większej liczby organizacji rybackich na całym świecie.

 „Wizją MSC są tętniące życiem morza i oceany na całym świecie oraz zasoby ryb i owoców morza zachowane dla obecnych i przyszłych pokoleń. Po ponad piętnastu latach od powstania MSC, ponad 250 grup rybackich posiada certyfikat zgodności ze standardem MSC, dowodząc, że są liderami w zrównoważonym zarządzaniu drogocennymi zasobami mórz i oceanów.” – powiedział Rupert Howes, CEO MSC.

 „Jednakże dla wielu rybaków uzyskanie rezultatów wymaganych przez MSC i poddanych niezależnej i ugruntowanej naukowo ocenie wciąż stanowi duże wyzwanie. Powołaliśmy fundusz po to, by wspierać projekty, których celem jest przezwyciężenie trudności związanych z dostępnością niezbędnej wiedzy czy innych przeszkód, wobec których stają rybołówstwa starające się o uzyskanie certyfikatu. Fundusz ma przede wszystkim wspierać dostępność programu MSC dla większej liczby rybaków i grup rybackich na świecie i zmniejszać bariery, z jakimi borykają się rybołówstwa dążące do osiągnięcia standardu MSC.” – dodał Howes.

MSC zaprasza do składania wniosków na prowadzenie przełomowych badań naukowych odnoszących się do luk i barier informacyjnych, technologicznych i związanych z zarządzaniem, jakie rybołówstwa napotykają w dążeniu do osiągnięcia standardu MSC, jak również wzmacniających zdolność kadr do służenia pomocą rybołówstwu małoskalowemu oraz w krajach rozwijających się w ich staraniach o wprowadzanie udoskonaleń i uzyskanie certyfikatu.

Fundusz jest otwarty dla instytucji naukowych, niezależnych badaczy, przedstawicieli sektora rybołówstwa oraz organizacji pozarządowych. MSC podejmie aktywne starania na rzecz pozyskania dodatkowego zewnętrznego wsparcia finansowego w celu zwiększenia ogólnej skali funduszu, a tym samym potencjalnych grantów dostępnych dla wnioskodawców.

 „Ta inwestycja nie tylko pozwoli większej liczbie rybołówstw na spełnienie ich aspiracji dotyczącymi zrównoważonego i zgodnego z potrzebami ekosystemowymi zarządzania rybołówstwem, ale również pomoże zagwarantować dostępność zasobów ryb i owoców morza i gospodarki opartej na rybołówstwie dla przyszłych pokoleń.” – dodał Howes.

Termin składania wniosków upływa 31 października 2015 roku. Lista dofinansowanych projektów zostanie ogłoszona pod koniec roku.

Organizacje i osoby zainteresowanie składaniem wniosków mogą uzyskać formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie niezbędne wskazówki pod adresem mailowym GFSF@msc.org. Wszystkie wnioski powinny być przygotowane w języku angielskim.

Więcej informacji na stronie internetowej. 

 

Akcje Dokumentu