Rybołówstwo śledzia i szprota przystępuje do oceny MSC — Marine Stewardship Council
Narzędzia osobiste
Zaloguj
Jesteś w: Start Dla mediów Informacje Prasowe Rybołówstwo śledzia i szprota przystępuje do oceny MSC

Rybołówstwo śledzia i szprota przystępuje do oceny MSC

2017-02-03

31 stycznia 2017 r. Fiński Związek Rybacki (Finnish Fishermen's Association, FFA) zgłosił rybołówstwo śledziowe i szprotowe do pełnej oceny zgodności ze Standardem Rybołówstwa Marine Stewardship Council (MSC). Rybołówstwo to pozyskuje ponad 90% morskich połowów Finlandii i jako pierwsze w tym kraju przystępuje do oceny MSC.

Za przeprowadzenie oceny odpowiedzialna jest niezależna jednostka certyfikująca Acoura Marine, która ustali, czy fińskie rybołówstwo spełnia uznawane na świecie standardy MSC dla najlepszych praktyk w dziedzinie zrównoważonego rybołówstwa. Proces potrwa od 12 do 18 miesięcy. Zapraszamy do udziału w procesie wszystkich posiadających informacje na temat zarządzania tym rybołówstwem w zrównoważony sposób.

Rosnący popyt na surowiec z certyfikatem MSC

Świadomość konsumentów dotycząca ryb i owoców morza ze zrównoważonych połowów stale wzrasta. Na rynku wzrasta również zainteresowanie surowcem z certyfikatem MSC, wykorzystywanym w mączkach i tłuszczach rybnych.

Przedmiotem połowów przystępującego do oceny rybołówstwa śledziowego i szprotowego z użyciem włoków i pułapek są stada na podobszarach ICES 25 – 32 (z wyłączeniem Zatoki Ryskiej, podobszar 28.1). W 2015 roku złowiono około 132 tysięcy ton śledzia i około 12 tysięcy ton szprota w Finlandii. Oba gatunki są ważne w produkcji mączki rybnej i przemyśle tłuszczowym, jak również w lokalnej konsumpcji i produkcji suplementów diety.

„Około 20% pozyskiwanych rocznie dziko żyjących ryb na świecie przeznaczane jest na mączkę rybną i produkcję tłuszczów mówi Janne Posti, Manadżer Projektu MSC w Finlandii. Większość tych składników trafia do karm dla zwierząt, wzrasta też udział tłuszczów rybnych wykorzystywanych w produkcji suplementów i środków odżywczychi jest to jeden z  kluczowych powodów dla których ważne jest aby zasoby gatunków z niskiego poziomu troficznego, takich jak śledź i szprot, były zarządzane w sposób zrównoważony. Bardzo cieszymy się z decyzji Fińskiego Związku Rybaków o przystąpieniu do oceny wg. Standardu MSC rybołówstwa śledziowego i szprotowego.”

Wsparcie rządu fińskiego

Fińskie Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa, odpowiedzialne również za rybołówstwo, opracowało Plan Działania na rzecz Bioekonomii do roku 2020. W dokumencie tym dostrzega się potencjał zrównoważonej produkcji ryb i owoców morza jako motoru zrównoważonego wzrostu. Uznaje się również znaczenie niezależnej certyfikacji. Projekt zgodny jest również z fińskim planem działań Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR, ang. European Maritime and Fisheries Fund,).

 „Śledź i szprot bałtycki są niezwykle istotnymi gatunkami dla fińskiego sektora rybołówstwa i cieszymy się, że rybołówstwo w Finlandii przystępuje do oceny MSC. Doceniamy znaczenie zrównoważonego rybołówstwa. Wiemy jak ważne jest, że zasoby ryb będą dostępne dla przyszłych pokoleń. Dostrzegamy również, że przemysł tłuszczowy i produkcja mączki rybnej są sektorem, w którym szczególnie wzrasta zapotrzebowanie na certyfikowane i zrównoważone składniki.” – mówi Kim Jordas, Dyrektor Zarządzający Fińskiego Związku Rybaków.

Konsultacje społeczne

Pełna ocena MSC obejmuje stan zdrowia stad, wpływ rybołówstwa na środowisko morskie oraz zarządzanie rybołówstwem. Wszelkie informacje na temat stanu rybołówstwa zostaną poddane analizie, a konsultacje
z interesariuszami odbędą się podczas wizyt lokalnych oraz zapytań przedstawicieli niezależnej jednostki certyfikującej Acoura Marine. Aby zgłosić swoje zainteresowanie udziałem w procesie konsultacji, prosimy o kontakt pod adresem fisheries@acoura.com

Aktualne informacje o tej certyfikacji dostępne są na dedykowanej stronie internetowej. 

Akcje Dokumentu