— Marine Stewardship Council
Personliga verktyg
Logga in
Du är här: Hem MSC i skolan Lärarrummet


Krabba LärarrummetFiskets utnyttjande av havets resurser har ökat drastiskt. Enligt FN:s Livsmedels- och Jordbruksorganisation, FAO, fiskas det sju gånger så mycket fisk idag jämfört med 1950. Detta utnyttjande av havens resurser är inte hållbart och i dagsläget är världens hav kraftigt förorenade och väldigt utfiskade. Enligt forskare är överfiske vår näst största hållbarhetsrisk efter klimatförändringarna. Miljoner människor över hela världen är helt beroende av fiske för att överleva och om havens mångfald utarmas, riskerar vi att förlora en oerhört viktig och förnyelsebar resurs. Om vi inte agerar snabbt kan många av våra favoriter försvinna från våra fiskdiskar.

Läromedel för årskurs 4-6

Fisk för katten! är ett läromedel för årskurs 4-6 om fiske, marina näringskedjor och miljömärkning av livsmedel. Läromedlet är framtaget av Marine Stewardship Council i samarbete med pedagoger och ingår i ett globalt projekt där skolor, elever och deras familjer involveras för att skydda havets tillgångar av fisk och skaldjur.

Syftet med läromedlet är att öka elevernas kunskaper och förståelse för havet, dess invånare och människorna som lever av vad havet kan ge. Eleverna får även lära sig mer om fisk som mat, vad uthålligt fiske innebär samt om de val man kan göra som konsument.

Läromedlet består av faktablad för läraren samt arbetsblad med detaljerade förslag på pedagogiska aktiviteter som möter upp mot målen i läroplanen och enskilda kursplaner i både SO och NO. Det kan användas som utgångspunkt för ett projekt eller kopplas till olika ämnesområden. Materialet kan med fördel användas för samarbete över ämnesgränser när det gäller exempelvis frågor om en hållbar utveckling. Det är uppdelat i olika teman för att göra det enkelt att välja vilka uppgifter och övningar som passar bäst till olika lektioner. Läraren kan själv bestämma hur många uppgifter som ska göras beroende på tiden man har till förfogande.

Ladda ner MSC:s läromedel Fisk för katten! för att använda i din undervisning helt gratis från denna webbplats. Du är fri att kopiera hur mycket du vill. Det går också bra att ladda ner en engelsk version från webbplatsen www.fishandkids.org

Mer information

Besök gärna Elevrummet för spel om fisk och fiske och kluriga frågetävlingar om havet. Här kan eleverna fördjupa sina kunskaper om fisk och fiske på ett roligt och interaktivt sätt.

Fånga dina elevers fantasi med MSC:s läromedel Fisk för katten! – ett roligt och intressant sätt för elever i årskurs 4-6  att lära sig mer om hav och fiske.

 

Dokumentåtgärder