Länkar —
Personliga verktyg
Logga in
Du är här: Hem MSC i skolan Lärarrummet Länkar

Länkar

Om fisk, fiske, sjöar, hav och mat

Svensk Fisk
Svensk Fisk är ett samarbetsorgan för fiskerinäringen som har till uppgift att inspirera, informera och utbilda i syfte att främja ett hållbart fiske och en ökad konsumtion av fisk och skaldjur.

Fiskeriverket
En statlig förvaltningsmyndighet för bevarande och nyttjande av fiskresurserna.

Ocean Atlas
(Engelska) Information för beslutsfattare, studerande, och andra som vill lära sig mer om världens hav. Här kan man hitta fakta om haven, hur haven används, olika havsfrågor samt information sorterad efter geografiskt område.

Ett myller av liv
"Ett myller av liv" är ett läromedel om biologisk mångfald. Det är producerat vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i samarbete med Centrum för biologisk mångfald och WWF (Världsnaturfonden) och finansierat av Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond.

Barnens Egen Matskola
Här kan man ta del av tävlingar, kokböcker och skolmaterial med råvaruskola, tillagningstips  och fakta om mat.

Vattenkikaren
"Vattenkikaren" är ett läromedel som ska stimulera till naturupplevelser och ge kunskap om havet.

Fiskbasen    
Lista med omkring 110 fiskarter på 18 europeiska språk och latin.

Miljömärkningar

KRAV
Miljömärkning för livsmedel. Finns på produkter som är godkända för ekologisk odling.

Svanen
Nordisk miljö- och kvalitetsmärkning. Organisationen granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall.

Fairtrade/Rättvisemärkt
En etisk och social märkning av produkter från utvecklingsländer. Finns på t.ex. te, kaffe, bananer, kakao och fotbollar.

Forest Stewardship Council - FSC
FSC är en internationell organisation som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Miljöorganisationer

Världsnaturfonden - WWF
Organisation som bedriver naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturtyper.

Naturskyddsföreningen
En svensk förening som arbetar med natur och mijöfrågor.

Naturvårdsverket
En statlig förvaltningsmyndighet som arbetar för att främja hållbar utveckling.

Greenpeace
Organisationen är aktiv inom ett flertal miljöområden bl a för att stoppa den globala uppvärmningen och bevara mångfalden i världens hav.

Fältbiologerna
Sveriges största natur- och miljöorganisation för ungdomar.

 

Dokumentåtgärder