Nieuws — Marine Stewardship Council
Personal tools
Log in

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
You are here: Home Impact MSC Nieuws
Noordzee garnalen

Noordzee garnalen

Tomate crevette of garnaalkroket kan vanaf vandaag met duurzaam gevangen garnalen

Dec 12, 2017

Garnalensector krijgt MSC-keurmerk voor duurzame visserij

Op dinsdag 12 december kreeg de Duitse, Deense en Nederlandse garnalensector het MSC-keurmerk uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de Landbouw- en Visserijraad in Brussel. Namens Nederland ontving Kees van Beveren, voorzitter van de Coöperatieve Visserij Organisatie, het MSC-keurmerk. “Wij zijn ontzettend trots dat de visserij op de Noordzee garnaal nu ook wordt bestempeld met het duurzame MSC-keurmerk”, vertelde Van Beveren namens de Nederlandse garnalenvissers tijdens de bijeenkomst.

Het is een uitzonderlijke prestatie voor één van de laatste, grote Europese visserijen waarvoor geen vangstquotum door overheden geldt. Door de MSC-certificering kunnen garnalenliefhebbers nu met een gerust hart genieten van een smakelijk Noord-Europees topproduct.

Duitse, Deense en Nederlandse vissers

De garnalenvloot uit Duitsland, Denemarken en Nederland die onder het keurmerk van MSC mag vissen omvat 440 kotters. Deze garnalenkotters uit drie landen vangen jaarlijks ongeveer 30.000 ton garnalen, ruim 95% van de totale garnalenvangst in de Noordzee.

Belgische consumenten

De Belgen nemen meer dan de helft van de totale Europese consumptie van Noordzeegarnalen voor hun rekening! Belgen zijn dus echte garnaalvreters en dat zien we ook duidelijk in verschillende nationale gerechten, zoals “tomate crevette” en “garnaalkroketten”. Zo wordt de garnaalkroket voor 90 procent verorberd door de Belgische consument en voor 70 procent geproduceerd door inlandse, voornamelijk Vlaamse, bedrijven.

Het is de vraag naar duurzame producten die de visserijsector 4 jaar geleden de krachten deed bundelen. Om te kunnen aantonen dat ook de Noordzeegarnaal op een duurzame manier kan gevangen worden was de visserijsector vastberaden om het MSC certificaat te behalen. MSC certificatie biedt de onafhankelijke bevestiging dat het garnalenbestand gezond is, goed wordt beheerd, en dat er minimale invloed op het overige zeeleven is.

Samenwerking en krachtenbundeling

Om het MSC-keurmerk te behalen doorliep de garnalenvisserij een open en transparante beoordelingsprocedure die werd uitgevoerd door de onafhankelijke partij Acoura Marine Ltd. Ook een coalitie van acht natuurorganisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds, was intensief betrokken bij het MSC-certificeringsproces. Zij hebben kennis aangedragen en input geleverd op de beoordeling van Acoura Marine Ltd. “Visserij en natuurbeschermers hebben deze belangrijke MSC-certificering samen bereikt. Het traject was soms moeilijk, maar altijd constructief. En de bijdrage van de Nederlandse visserij is cruciaal geweest voor dit mooie resultaat. Nu moeten de garnalenvissers laten zien dat zij hun bijvangst verminderen en kwetsbare gebieden minder belasten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat natuur en visserij hiervan gaan profiteren.” Zegt Aafke Brader van het Wereld Natuur Fonds Nederland.

De garnalenvissers stelden een wetenschappelijk onderbouwd beheerplan op over de landsgrenzen heen. Dit was een uitdaging aangezien elke Europese regelgeving ontbrak. Ook de Belgische garnalenvissers zijn van harte welkom om zich tot het garnalencertificaat te voegen als ze binnen dit beheerskader een duurzame manier van vissen voldoende kunnen aantonen.

Toekomst

MSC-certificering is de erkenning voor een duurzame garnalenvisserij. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst moeten de garnalenvissers aan de huidige en aanvullende voorwaarden voldoen. Het inlossen daarvan wordt jaarlijks gecontroleerd. “De certificering van de garnalenvisserij laat zien dat het MSC-programma werkt: de vissers hebben hun krachten gebundeld en alles in gang gezet om de natuurimpact van de garnalenvisserij wetenschappelijk te begrijpen en te minimaliseren, om zo het MSC-keurmerk te verkrijgen”, vertelt Hans Nieuwenhuis, programmadirecteur van MSC Benelux. “Het gaat om ingrijpende maatregelen, die nu al in de praktijk worden gebracht. Ik neem mijn pet af voor allen die zich voor dit doel hebben verenigd. Dat geldt overigens ook voor de constructieve betrokkenheid van de natuurorganisaties”, aldus Nieuwenhuis. 

Document Actions