Vår förändringsteori — Marine Stewardship Council
Personliga verktyg
Logga in
Du är här: Hem MSC påverkar Vår förändringsteori

Vår förändringsteori

MSC:s certifierings- och miljömärkningsprogram gör det möjligt för alla att vara med och påverka livet under ytan.

När du köper en produkt med MSC:s miljömärke är du mer och påverkar hela fisk- och skaldjursindustrin i en mer hållbar riktning - och i förlängningen
hjälper du till att skydda våra hav och alla som är beroende av dem för sin försörjning.

MSC:s förändringsteori

MSC:s förändringsteori beskriver hur vårt certifierings- och miljömärkningsprogram bidrar till att nå vår vision om hav som sjuder av liv - för denna och framtida generationer.

Vad innebär MSC:s förändringsteori?

MSC-märkta produkter kan spåras tillbaka till yrkesfisken som har certifierats som hållbara gentemot MSC:s miljöstandard. Certifieringen görs av oberoende experter. Dessa yrkesfisken måste se till att fiskbestånden, och de ekosystem som de är beroende av, förblir livskraftiga - både idag och i framtiden.

När fler konsumenter, restauranger, återförsäljare och beredningsföretag väljer MSC-certifierad fisk så uppmuntras andra yrkesfisken att även de granskas mot MSC:s standard. Många måste göra förbättringar i sitt sätt att fiska för att kunna uppnå certifiering. På så vis kan vi få till en långsiktig och varaktig förändring i våra hav.

Allt eftersom mer MSC-certifierad fisk kommer in på marknaden så ökar medvetenheten om hållbart fångad fisk. Detta gör att efterfrågan bland konsumenter och viljan att köpa in och sälja MSC-märkt fisk också ökar. Vi hoppas att denna spiral av positiv förändring genom utbud och efterfrågan i slutändan kommer att leda till att hållbart fiske blir normen.

Ladda ner den fulla texten om MSC:s förändringsteori (på engelska) >

Dokumentåtgärder