MSC:s globala fond för hållbart fiske — Marine Stewardship Council
Personliga verktyg
Logga in
Du är här: Hem MSC påverkar MSC:s globala fond för hållbart fiske

MSC:s globala fond för hållbart fiske

MSC:s globala fond för hållbart fiske

MSC:s globala fond för hållbart fiske stödjer vetenskaplig fiskeforskning och projekt. Fonden lanserades i juli 2015 med ett anslag på 400 000 pund. Denna summa kommer att delas ut under två år. Under 2016/2017 delades det ut 207 500 pund.

Vad fonden är till för

Fonden syftar till att stärka kunskapen och förmågan att stödja småskaliga yrkesfisken och fisken i utvecklingsländer på sin resa mot att uppnå MSC-certifiering.

MSC välkomnar sökanden som vill:

  • Bidra med vetenskaplig forskning om de luckor och hinder som yrkesfisken möter för att kunna uppnå MSC:s standard. Det kan till exempel handla om brister i information, teknik och förvaltning.
  • Bygga upp kapaciteten hos personal för att kunna stödja småskaliga fisken och fisken i utvecklingsländer i att förbättras och lyckas uppnå certifiering.

Vem fonden är öppen för

Fonden är öppen för akademiska institutioner, oberoende forskare, yrkesfisken, regeringar och icke-statliga organisationer. Förhoppningen är att ytterligare anslag kommer att utlysas under de kommande åren. MSC kommer aktivt söka ytterligare tredjepartsbidrag för att stärka fondens omfattning och därigenom tillgängliga bidrag för de sökande.

Ansökan

Ansökningsperioden för 2017 är nu stängd.

Frågor kan skickas till GFSF@msc.org 

Se listan på alla som fått finansiering via MSC:s globala fond för hållbart fiske (på engelska) >

Läs mer om MSC:s globala fond för hållbart fiske (på engelska) >

Dokumentåtgärder