Skillnad under ytan — Marine Stewardship Council
Personliga verktyg
Logga in
Du är här: Hem MSC påverkar Skillnad under ytan

Skillnad under ytan

Fiske av tonfisk med spö och lina på Maldiverna Foto: © Nice and Serious / MSC

När ett fiske klarat kraven i MSC:s miljöstandard så finns det nästan alltid någon eller flera saker som fortfarande kan förbättras – därför får i princip alla MSC-certifierade fisken krav på olika förbättringsåtgärder. Det gör att MSC-fiskena kontinuerligt förbättras.

Nya Zeeländsk hoki på återväxt

Hokibestånden runt Nya Zeeland kust minskade radikalt mellan 1995 och år 2000. Åtgärder sattes in och år 2001 lyckades hokifisket – som ett av världens första fiske – att bli MSC-certifierat. Under åren som gått har fler åtgärder satts in, bland annat ett kvotsystem och en kontinuerlig uppföljning av hur bestånden mår. Resultatet är en kraftig ökning av lekande fisk vilket lett till helt återställda bestånd av hokin. Sedan fisket blev MSC-certifierat har hokin på Nya Zeeland mer än fördubblats.

Sydafrikanskt kummelfiske i samklang med sjöfåglar

Yrkesfiskarna av kummel i Sydafrika hade länge problem med bifångster av sjöfåglar. Innan fisket blev MSC-certifierat dog omkring 10 000 sjöfåglar om året då de fastnade i fiskeredskapen. Åtgärder krävdes och idag har antalet döda sjöfåglar minskat med 90% eftersom man använder ”fågelskrämsellinor” – på så vis håller sig fåglarna borta och trasslar inte längre in sig.

Säkrat hajbestånd vid fiske av långfenad tonfisk

Fisket av långfenad tonfisk på Fiji har haft problem med bifångster av haj. Detta var en av sakerna som behövde åtgärdas för att fisket skulle kunna bli MSC-certifierat. Idag är det förbjudet att ta i land  flera hajarter och många fiskeredskap som kan skada hajar har stoppats, såsom vissa typer av vajrar och fiske på alltför djupt vatten.

Danskt sejfiske skyddar slätrockor

När den danska fiskarproducentorganisationen DFPO valde att förhandsgranska sitt sejfiske mot MSC:s miljöstandard fick det kritik för att yrkesfisket kunde utgöra ett hot mot skyddade arter. Detta behövde åtgärdas. För att komma tillrätta med problemet förbättrade DFPO bland annat kommunikationen med sina medlemmar om hur skyddade och hotade arter som slätrocka och pigghaj ser ut. Att yrkesfiskarna nu har lättare att känna igen olika skyddade arter har lett till att bifångster av hotade arter drastiskt har minskat.

Återställt gösbestånd i svensk sjö

Under 1990-talet minskade gösbeståndet i sjön Hjälmaren. Yrkesfiskarna vidtog kraftfulla åtgärder för att värna de mindre gösarna, exempelvis ökades storleken på maskorna så att små gösar skulle kunna simma förbi. På så sätt blev fler individer lekmogna och 2006 mådde gösen så bra att fisket kunde bli världens första MSC-certifierade insjöfiske.

Uråldrig fiskemetod ger hållbar tonfisk från Maldiverna

Det Maldiviska fisket av tonfisken bonit har visat sig vara ett gott exempel på många vis. Yrkesfiskarna använder sig av krok och lina, en högst selektiv fiskemetod. Under de senaste åren har yrkesfiskarna gjort flera förbättringar som resulterat i minimerad bifångst, förbud mot fiske och export av haj samt ett försiktighetstänk i uppskattningen av tonfiskbeståndet. Fisket blev MSC-certifierat 2012 och nu finns tonfisken att köpa i svenska butiker.

Dokumentåtgärder