MSC als eerste wereldwijde certificering voor vis-, schaal- en schelpdierproducten erkend door het GSSI — Marine Stewardship Council
Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onderdelen
U bent hier: Home Nieuws Nieuws MSC als eerste wereldwijde certificering voor vis-, schaal- en schelpdierproducten erkend door het GSSI

MSC als eerste wereldwijde certificering voor vis-, schaal- en schelpdierproducten erkend door het GSSI

14-03-2017

De Marine Stewardship Council (MSC) is het eerste wereldwijde certificeringsprogramma voor duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten dat erkend wordt door het Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI), een bevestiging dat wordt voldaan aan de internationale eisen ten aanzien van geloofwaardigheid en strikte toepassing.

De GSSI-benchmark is gebaseerd op de Richtlijnen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (de FAO van de VN) voor het toekennen van ecologische keurmerken aan vis en visserijproducten en bevat internationale prestatie-indicatoren voor bestuur, operationeel management, traceerbaarheid binnen de toevoerketen en audits. De benchmark is ontwikkeld in overleg met natuur- en milieuorganisaties, wereldwijde bedrijven, onafhankelijke experts, overheden en intergouvernementele organisaties. Voorwaarde voor erkenning volgens deze benchmark was een strenge toetsing van de werkwijze van de MSC, waarbij belanghebbenden op een intensieve manier werden geraadpleegd.

Het MSC-programma voldoet aan alle essentiële onderdelen van de GSSI-benchmark en nog eens 63 aanvullende onderdelen met betrekking tot aspecten als diepzeevisserij, kwetsbare mariene ecosystemen en gegevensverzameling om de impact in beeld te brengen. Het is de eerste door het GSSI erkende internationale duurzaamheidsstandaard voor vis-, schaal- en schelpdierproducten die van toepassing is op alle wildgevangen vis-, schaal- en schelpdierproducten.

Vertrouwen in global best practice

In de woorden van Rupert Howes, Chief Executive van de MSC: "Wat de MSC te bieden heeft, is een programma op basis van wetenschap en bewijsmateriaal voor het erkennen van duurzame vispraktijken over de hele wereld, het belonen van bestaande goede praktijken en het wereldwijd fungeren als drijvende kracht voor echte verandering. De erkenning door het GSSI bevestigt nog maar eens de striktheid en geloofwaardigheid van MSC certificering. Iedereen die kiest voor de aankoop van MSC gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten kan erop vertrouwen dat die certificering een afspiegeling is van wereldwijde best practices op het gebied van visserijbeheer."

Dr David Agnew, Director of Science and Standards bij de MSC zei hierover: "De MSC had veel waardering voor het grondige onderzoek naar onze processen en eisen dat een vereiste was voor erkenning door het GSSI. Toetsing door derden, onafhankelijkheid, transparantie, ondeelbaarheid en raadpleging van belanghebbenden zijn essentieel voor de waarden van de MSC en het commitment voor het voortdurend verbeteren en vasthouden van normen waarmee we wereldwijd voorop lopen."

Audun Lem, Deputy Director bij de divisie Visserij- en Aquacultuurbeleid van de FAO, zei het volgende: "De succesvolle afronding door de MSC van het benchmark-proces van het GSSI laat duidelijk zien hoe belangrijk het is om te werken in lijn met internationaal overeengekomen instrumenten zoals de richtsnoeren van de FAO voor het toekennen van ecologische keurmerken. Het GSSI-proces heeft laten zien wat de waarde is van verschillende soorten certificeringstrajecten en we moedigen andere partijen aan om het voorbeeld van de MSC te volgen."

Meer bevestiging voor de geloofwaardigheid

De MSC voldoet niet alleen aan de GSSI-benchmark, het is ook het enige certificeringprogramma voor wildgevangen vis-, schaal- en schelpdierproducten dat volwaardig lid is van ISEAL, de International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance. Voorwaarde hiervoor is naleving van de hoog aangeschreven codes voor vaststelling van standaarden, waarborging en impact monitoring.

Daarnaast voert de MSC regelmatige reviews en overlegrondes uit met betrekking tot de eigen processen, met als onderdeel daarvan het uitnodigen en het reageren op de input van belanghebbenden zoals die in de raad van belanghebbenden en de technische adviesraad van de MSC. Deze groepen vertegenwoordigen een brede dwarsdoorsnede van de sector voor vis-, schaal- en schelpdierproducten, natuur- en milieuorganisaties en de wetenschappelijke gemeenschap.

De conclusie van Herman Wisse, Program Director bij het GSSI: "De succesvolle afronding door de MSC van het benchmark-proces van het GSSI vormt een mijlpaal als het gaat om het waarborgen van geloofwaardigheid bij de certificering van vis-, schaal- en schelpdierproducten. Onze gezamenlijke inspanningen op weg naar duurzamere vis-, schaal- en schelpdierproducten vereisen een robuuste en geloofwaardige certificering die in lijn ligt met de richtsnoeren van de FAO.”

Het volledige Benchmark Report van het GSSI voor de MSC is beschikbaar op ourgssi.org.

Leer meer over de manier waarop de MSC voldoet aan de best practices >

Blog: De MSC in vergelijking met andere labels voor vis-, schaal- en schelpdierproducten >

Document acties