MSC reactie op beschuldigingen tegen rederij Parlevliet & Van der Plas in Zembla — Marine Stewardship Council
Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onderdelen
U bent hier: Home Nieuws Nieuws MSC reactie op beschuldigingen tegen rederij Parlevliet & Van der Plas in Zembla

MSC reactie op beschuldigingen tegen rederij Parlevliet & Van der Plas in Zembla

16-05-2013

In de uitzending "Wild West op zee" van donderdag 16 mei 2013 bericht Zembla over het discarden van verhandelbare haring op de "Jan Maria", een schip van een MSC gecertificeerde haringvisserij, en trekt de duurzaamheid van de vispraktijken op dit schip in twijfel.

Lopend onderzoek door autoriteiten en onafhankelijke certificeerder

En dat terwijl de aantijging tegen de gecertificeerde haringtrawler "Jan Maria" en de eigenaar van het schip, rederij Parlevliet & Van der Plas, niet bewezen is: Tot op heden gaat het alleen om beschuldigingen, die nog bewezen moeten worden. De visserij wacht op de onderzoeksresultaten van de Duitse inspectiedienst  BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ). Naast het onderzoek door de autoriteiten heeft ook de onafhankelijke certificeerder van het MSC certificaat een onderzoek ingesteld en in mei heeft er een controleaudit plaatsgevonden. In het kader van deze audit heeft de certificeerder over de beschuldigingen tegen de rederij met alle belanghebbenden gesproken, zowel met de betrokken autoriteiten als met natuurorganisaties, waaronder Greenpeace. De bevindingen van deze audit worden binnen 30 dagen door de certificeerder gepubliceerd.

Indien de beweringen van Zembla op basis van de bewijslast en het onderzoek waar blijken te zijn, zal de certificeerder maatregelen nemen. Indien er daadwerkelijk sprake is van een overtreding van toepasselijk recht, kan het MSC certificaat van de visserij worden ingetrokken. Maar op dit moment en op basis van de huidige beschikbare gegevens is de beschuldiging voorbarig en naar onze mening niet gerechtvaardigd.

Waarom MSC niet voor de camera heeft gereageerd

MSC heeft achter de schermen alle medewerking aan Zembla verleend. MSC heeft uitgebreid met de redactie om tafel gezeten, Zembla daarnaast telefonisch en per mail altijd te woord gestaan en alle vragen beantwoord. MSC kon voor de camera geen uitspraken doen over lopend onderzoek dat op dit moment zowel door de autoriteiten als de onafhankelijke certificeerder wordt uitgevoerd. MSC zelf doet namelijk geen MSC beoordelingen en geeft geen certificaat af - dat doet in lijn met de vereisten van de Verenigde Naties m.b.t. duurzame visserij en ecolabeling een onafhankelijke certificeerder. Hetzelfde geldt voor het opleggen van condities aan de certificering en het intrekken van een certificaat.

Over de haringvisserij 

Iedere visserij binnen het MSC-programma moet aantonen, dat zij aan de drie basisprincipes van MSC voldoet: a) de gezondheid van het visbestand, b) het behoud van het ecosysteem en c) goed beheer. Voor de MSC gecertificeerde haringvisserij waarbij het schip ‘Jan Maria’ betrokken is, geldt in het kort:

  1. Het desbetreffende haringbestand staat er goed voor.
  2. De effecten van de haringvisserij op het ecosysteem zijn goed onderzocht en binnen veilige grenzen (er is bijvoorbeeld zeer weinig bijvangst)
  3. Het beheer is goed georganiseerd, de haringvisserij wordt goed gemonitord en er vindt goed onderzoek naar het bestand plaats, onder andere door IMARES (Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) en de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES).  

MSC zet zich in voor een gelijke toegang tot het certificeringsprogramma voor alle visserijen, ongeacht hun grootte, schaal, ecologie, geografie en/of technologie. Hiermee geeft MSC invulling aan de richtlijnen van de Verenigde Naties m.b.t. duurzame visserij en ecolabeling.

Duurzaamheid van een visserij

MSC’s definitie van duurzaamheid is niet gebaseerd op de grootte van schepen, maar op daadwerkelijke biologische status van visbestanden-visserijdruk-oogstbeheer. Daarnaast worden de effecten op het ecosysteem meegewogen, waaronder bijvoorbeeld bijvangsten en effecten van de visserij of gevoelige soorten.

De zogenaamde ‘supertrawlers’ zijn weliswaar groot, maar dat heeft meer te maken met opslagcapaciteit van de schepen dan met hun vangstcapaciteit. Bijvoorbeeld kan een schip dat qua lengte 1/3e of de helft is van een groot schip per dag net zoveel of zelfs meer haring vangen. Daarnaast kan ook kleinschalige visserij behoorlijke schade aan het leven in zee aanrichten, bijvoorbeeld als de ecologische effecten van zo’n kleinschalige visserij niet goed onderzocht zijn en het visserijbeheer niet gereguleerd is. 1000 kleine bootjes tezamen kunnen dan een negatievere ecologische impact hebben dan een paar grote schepen.

Vereisten binnen het MSC programma

Alle MSC gecertificeerde visserijen moeten zich in hun visserijbeheer houden aan de relevante wet- en regelgeving en moeten beschikken over een goed werkend handhavings- en managementsysteem. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd door de certificeerder. Als er in de tussentijd bewijsmateriaal wordt ingediend dat aantoont dat een visserij in gebreke is gekomen met toepasselijk recht, dan stelt de certificeerder onmiddellijk een onderzoek in. Indien dit onderzoek uitwijst dat de beschuldigingen waar zijn en er daadwerkelijk een overtreding plaats heeft gevonden, kan de visserij - afhankelijk van de ernst van de overtreding - strenge voorwaarden opgelegd krijgen of haar MSC certificaat verliezen.

Voorbeelden uit het MSC-programma

Dat dit mechanisme in de praktijk werkt, wordt aan de hand van voorbeelden duidelijk: In maart 2012 hebben de desbetreffende certificeerders de MSC certificaten van acht visserijen ingetrokken. In het geval van de Portugese sardienvisserij was de bestandsgrootte onder het duurzame niveau gezakt. Het tweede voorbeeld betreft de grootschalige makreelvisserij in de Noordoost-Atlantische Oceaan. De certificaten van 7 MSC gecertificeerde makreelvisserijen zijn in maart 2012 geschorst vanwege problemen met het internationaal beheer (MSC basisprincipe 3) en het niet op tijd voldoen aan een desbetreffende voorwaarde die in het kader van de MSC certificering werd gesteld.

Gecertificeerde visserijen werken hard om aan de strenge eisen van de MSC-standaard te voldoen. Maar zelfs na de certificering moet de visserij aan haar duurzaamheid blijven werken en aantoonbaar goed presteren. Het MSC-programma bevordert belangrijke veranderingen in het beheer van visserijen ten opzichte van duurzaamheid. Dit heeft aantoonbaar geleid tot verbeteringen in marine ecosystemen. De Portugese sardienvisserij heeft bijvoorbeeld een effectief actieplan geïmplementeerd dat tot een groei in het sardienbestand naar een veilig bestandsniveau heeft geleid. Sinds januari 2013 mag de visserij het MSC-keurmerk daarom weer op haar producten voeren. Het zijn juist deze veranderingen die erbij helpen de visserij wereldwijd te verduurzamen.

Meer informatie:

MSC: +31 (0)70 360 59 79 of media.nl@msc.org

MSC in cijfers

Document acties