Verbeteringen aan MSC programma — Marine Stewardship Council
Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onderdelen
U bent hier: Home Nieuws Nieuws Verbeteringen aan MSC programma
Help mee met verbeteren MSC programma

Help mee met verbeteren MSC programma

Verbeteringen aan MSC programma

18-04-2017

Laatste dagen consulatie periode - Helpt u mee het MSC programma te verbeteren?

Dit is een uitnodiging om deel te nemen aan één of meer MSC stakeholder consultaties op improvements.msc.org. Uw mening doet er toe: bijdragen helpen het MSC programma vorm te geven. Daarom zien wij graag uw feedback tegemoet.

Let op: deze consultatieperiode sluit op 30 april (Labour requirements consultatie tot 14 mei)

Onderwerpen consultaties:

  •  In transitie naar MSC (ITM: ondersteuningsprogramma van Fishery Improvement Projects)
  • Harmonisatie tussen visserijen, een onderdeel van het stroomlijnen van de MSC visserij standaard
  • Traceerbaarheid aan boord
  • Massa balans standaard voor input van ASC visvoer 
  • ASC / MSC zeewier standaard
  • Arbeidseisen (Labour requirements): MSC zoekt mogelijkheden om kinder- en slavenarbeid uit haar keten te weren.

 

In Transition to MSC (ITM) Program 

Door de aanhoudende marktvraag naar gecertificeerde vis, groeit interesse bij visserijen in het MSC programma, ook bij visserijen die verder van de MSC standaard af staan. Door middel van een ‘in transitie naar MSC’ programma ondersteunt en motiveert MSC visserijen die willen verduurzamen. 

Het programma is nog in een eerste fase van ontwikkeling. Bijdragen van belanghebbenden uit de hele keten zijn bruikbaar voor het vaststellen van bijvoorbeeld de instapeisen voor visserijen, de verificatie hiervan, maximale duur van het proces en welke voordelen visserijen kunnen behalen door hun deelname, zoals een vergrootte markttoegang.

Simplification for fishery assessment Fishery Assessments: Harmonisation

Het beoordelen van visserijen tegen de MSC standaard kan complex en tijdrovend zijn voor betrokken partijen. Dit project is in het leven geroepen om het procesmatige deel van de certificering te verbeteren, zonder enige afbreuk te doen aan de kwaliteit of betrouwbaarheid van de beoordeling.

Doel is om enerzijds betere assessments te krijgen doordat er eerder in het proces input wordt geleverd. Anderzijds is het doel kostenbesparing voor de visserij, omdat er minder (maar eerdere) consultatiemomenten zijn. Bovendien zal een visserij door de voorgestelde verbeteringen eerder zekerheid krijgen over de uitkomst van de beoordeling, zal er meer harmonisatie tussen beoordelingen ontstaan en zal de kwaliteit van de stakeholder input verbeteren.

De voorliggende consultatie behandelt een deel van dit project: harmonisatie tussen verschillende MSC visserijen die op hetzelfde bestand vissen.

Fishery Traceability 

Het visserij traceerbaarheidsproject moet verduidelijking, consistentie en transparantie bieden in het gebruik van de Fisheries Certification Requirements 2.0 (FCR) op het gebied van traceerbaarheid. Hierdoor wordt traceerbaarheid al eerder in de keten gemonitord, bijvoorbeeld al op zee, waardoor risico’s op fraude en mislabelling verkleind worden. Door middel van een duidelijke beslissingsboom kunnen certificeerders sneller bepalen vanaf welk moment de traceerbaarheidsstandaard (CoC) van toepassing is. Dit onderwerp is van belang voor iedereen die zich hier zorgen over maakt, inclusief ondertekenaars van een oproep aan MSC om onderscheid te maken tussen verschillende vistuigen die gebruikt worden tijdens 1 vistrip.

Mass Balance CoC Standard 

ASC heeft een Responsible Feed Standard in ontwikkeling. Visvoerfabrikanten kunnen hun producten tegen deze standaard certificeren. Bij deze standaard worden percentages MSC gecertificeerd ruw bronmateriaal en equivalent getraceerd. Veel visvoerfabrikanten kunnen momenteel geen gescheiden productielijnen voeren voor MSC-gecertificeerd en niet-gecertificeerd ruw bronmateriaal. De MSC Massabalans standaard stelt hen in staat zich wel te certificeren tegen de ASC voerstandaard.

De massabalans CoC standaard zal eerst enkel van toepassing zijn bij het certificeren van visvoer. Het gebruik van massabalans berekeningen kan in de toekomst mogelijk voor andere sectoren, bijv zeewierproducten, worden ingezet.

ASC-MSC Seaweed Standard

ASC en MSC hebben gezamenlijk een standaard voor zeewier ontwikkeld. Wij zien de vraag naar duurzaam zeewier stijgen en door het creëren van een standaard worden bedrijven die op een verantwoorde wijze kweken / oogsten beloond.

Labour requirements for fisheries and supply chains [Consultatie loopt door tot 14 mei]

MSC wil leren van en waar mogelijk samenwerken met bestaande normen en initiatieven. Daarnaast horen wij graag van onze visserij- en keten partners, om hun behoeften en verwachtingen te begrijpen.

De MSC onderzoekt een op risico gebaseerde aanpak, deze consultatie vraagt MSC specifiek input op zelfdeclaraties van gecertificeerde partijen en partijen in assessment die dwang- en kinderarbeid uitsluiten.

Document acties