Visserijcertificeringseisen

De visserijcertificeringseisen geven aan hoe CAB’s de MSC visserijstandaard moeten interpreteren tijdens visserijbeoordelingen.

De eisen garanderen dat: 

•         de standaard wereldwijd op dezelfde manier wordt toegepast, ongeacht soort, vismethode, milieuomstandigheden of omvang van de visserij 
•         certificeerders de richtlijnen en ondersteuning krijgen die nodig zijn om een visserij te beoordelen.

 

MSC evalueert regelmatig de visserijcertificeringseisen. Eind 2018 publiceren we een bijgewerkte versie. We evalueren de eisen opnieuw in 2020.
  
Versie 2.0 van de visserijcertificeringseisen werd op 1 oktober 2014 gepubliceerd en trad op 1 april 2015 in werking. Visserijen die na 1 april 2015 beoordeling hebben aangevraagd, worden beoordeeld ten opzichte van deze bijgewerkte eisen.  

10 belangrijke wijzigingen in deze meest recente certificeringseisen: 
 
 1. Speciale maatregelen garanderen dat kwetsbare mariene ecosystemen worden beschermd
  
 2. MSC visserijen tesamen veroorzaken geen cumulatieve, negatieve effecten op bijvangstsoorten veroorzaken
  
 3. Visserijen moeten regelmatig alternatieve maatregelen overwegen om de mortaliteit van ongewenste vangst te beperken 
  
 4. Strengere eisen moeten ervoor zorgen dat het vinnen van haaien niet plaatsvindt 
  
 5. er is een nieuwe standaard voor het beoordelen van verrijkte zalmvisserij 

 6. Er is een nieuwe methode beschikbaar om impact op leefgebieden te kunnen beoordelen in het geval er maar beperkt data beschikbaar zijn
  
 7. Herziene eisen ten aanzien van controle-audits en herbeoordelingen beperken de kosten ervan voor de visserij 
  
 8. Er is een onafhankelijk Peer Review College opgezet ten behoeve van een meer gestandaardiseerd en effectief peer review proces 

 9. Er zijn eisen toegevoegd om vis-, schaal- en schelpdieren effectiever door de toeleveringsketen te kunnen traceren naar de gecertificeerde visserijen

 10. Bedrijven die zijn veroordeeld voor dwangarbeid kunnen niet in aanmerking komen voor MSC certificering. 
 
De eisen bestaan uit drie documenten. 
De Visserijcertificeringseisen (FCR), 
de Toelichting bij de Visserijcertificeringseisen (GFCR) en de
Algemene certificeringseisen en toelichting (GCR-GGCR). 

Ontdek meer (Engelstalig)

Engage with a fishery assessment spotlight OPTION 2

Fishery certification documents

We have many resources that can help you understand and reap the benefits of the MSC programme - all available for download.

Find out more
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}