MSC Standaarden

Om visserijen te verduurzamen, heeft MSC standaarden gedefinieerd: spelregels waar vissers en ketenpartijen aan moeten voldoen om het MSC-keurmerk te mogen dragen. Er zijn momenteel twee MSC Standaarden: de visserijstandaard en de traceerbaarheidsstandaard. Daarnaast is er nog de zeewierstandaard, die we samen met ASC hebben ontwikkeld.

Deze Standaarden maken het mogelijk om visserijen, partijen uit de toeleveringsketen en zeewiertelers te beoordelen op duurzaamheid en goed beheer.

De MSC ontwikkelt en evalueert deze Standaarden samen met de visserijsector, wetenschappers, natuurorganisaties, overheden en andere belanghebbenden.

De MSC voert de beoordelingen van visserijen en de toeleveringsketen niet zelf uit. Die zijn in handen van onafhankelijke auditors, die op hun beurt ook weer worden gecontroleerd op kwaliteit.

De Visserijstandaard

Certificering volgens de MSC visserijstandaard is vrijwillig. Vrijwel alle visserijen op in het wild levende zee- of zoetwaterorganismen (de meeste vis- en schelpdiersoorten dus), kunnen zich laten certificeren.

Onafhankelijke, geaccrediteerde certificeerders – ook wel Conformity Assessment Bodies (CAB’s) genoemd – beoordelen de visserij. Als de visserij gecertificeerd is volgens de visserijstandaard, mag deze zijn vangst verkopen mét het blauwe MSC keurmerk.

Wat wordt er beoordeeld?

De MSC visserijstandaard toetst drie kernprincipes.


 

 1. Duurzame visbestanden

  Er moet op een dusdanig niveau worden gevist dat de visserij tot in het oneindige kan doorgaan en de visbestanden productief en gezond blijven.

 2. Impact op het overige zeeleven minimaliseren

  De visserij moet zorgvuldig werken, zodat ander zeeleven én hun leefgebieden gezond blijven.

 3. Effectief visserijbeheer

  MSC gecertificeerde visserijen moeten zich houden aan de wetgeving die op hen van toepassing is. Daarop wordt toegezien. Ook moeten ze zich kunnen aanpassen aan veranderende milieuomstandigheden die de omvang van het visbestand beinvloeden.

Illustratie toont de drie principes van MSC
De certificeerders meten de visserijprestatie aan de hand van 28 indicatoren, die zijn verdeeld over de drie kernprincipes van de MSC Standaard.   

De Traceerbaarheidsstandaard

De MSC traceerbaarheidsstandaard zorgt er voor dat je vis en zeevruchten met het MSC-keurmerk kan herleiden naar een duurzame, gecertificeerde visserij. MSC-gecertificeerde vis blijft, in de hele keten, gescheiden van niet-gecertificeerde.

Zo’n toeleveringsketen is soms erg complex, een vis kan verschillende bewerkingen ondergaan voor hij op je bord belandt. Voor producten met het MSC-keurmerk moeten alle bedrijven in de toeleveringsketen een geldig traceerbaarheidscertificaat hebben.

Een bedrijf moet aan vijf belangrijke principes voldoen om in aanmerking te komen voor certificering.
 1. Gecertificeerde leverancier

  Inkoop van een MSC gecertificeerd product bij een MSC gecertificeerde leverancier

 2. Identificeerbaar

  MSC gecertificeerde producten zijn als zodanig identificeerbaar

 3. Onderscheid

  Gecertificeerde producten worden gescheiden van niet-gecertificeerde producten

 4. Traceerbaar

  Gecertificeerde producten zijn traceerbaar en volumes worden bijgehouden

 5. Managementsysteem

  De organisatie beschikt over een managementsysteem dat punt 1-4 kan borgen.

De Zeewierstandaard

Het doel van de Standaard is enerzijds bij te dragen aan de gezondheid van de natuurlijke omgeving en anderzijds werknemers en lokale gemeenschappen te ondersteunen.  

De ASC-MSC Seaweed Standard stelt een aantal eisen aan de hand van vijf basisprincipes voor zeewieroogst- en kweekpraktijken:

 1. Duurzame wilde populaties
 2. Milieueffecten
 3. Effectief beheer
 4. Sociale verantwoordelijkheid
 5. Communautaire betrekkingen en interacties  

Meer voor visserijen (in het Engels)

Why get your fishery certified?

Why get your fishery certified?

MSC certification confirms your fishery is well-managed and is sustaining resources and livelihoods for future generations. Learn about the benefits.

Find out more
Fishery Certification guide

Fishery Certification guide

What you need to know to get certified. We are here to help you before, during, and after the process.

Get started
Fisheries program documents

Fisheries program documents

The MSC Fisheries Standard and General Certification Requirements. For certifiers and clients.

Find out more
 • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}