Skip to main content

 

 

FNs nyeste rapport #Sofia2020 som gir innsikt i tilstanden til verdens fiskerier ble publisert i slutten av juni. Her er fire takeaways fra den nyeste rapporten; Food and Agriculture Organization's State of World Fisheries and Aquaculture 2020: Sustainability in Action.1. En tredjedel av fiskebestander blir fortsatt overfisket

Andelen av bestandene som blir overfisket fortsetter å stige - til mer enn tre ganger nivået for et halvt århundre siden. I 2017 ble mindre enn to tredjedeler av bestandene fisket på biologisk bærekraftig nivå.

Fiskebestander som er overbeskattet på grunn av dårlig forvaltning og svak regulering fører til mindre mat fra havet og mer skade på økosystemene.  34% av alle verdens kommersielt tilgjengelige bestander blir i dag overfisket.

Det er et økt behov for å gjenskape og tilpasse vellykkede forvaltningstiltak til flere av verdens fiskerier.

 

2. Bærekraftig fiske er viktig for å bekjempe fattigdom og sult for millioner av mennesker

Fisk bidrar med mat til halvparten av verdens befolkning. Nesten 20% av det gjennomsnittlige inntaket av animalsk protein i disse landene kommer fra fisk. I noen land, inkludert Bangladesh, Kambodsja, Gambia, Ghana, Indonesia, Sierra Leone og Sri Lanka, er inntaket av fiskeprotein gjennomsnittlig over 50%.  

For at alle mennesker skal kunne nyte godt av disse viktige naturressursene i all fremtid er man avhengige at fiskeressursene forvaltes bærekraftig.

Det er i hvert lands interesse å forvalte fiskeressursene godt og forbedre regional og global matsikkerhet. Dette er mer utfordrende for noen regioner, ettersom det er stor forskjell mellom fiskebestander i det globale nord og sør.

 

3. Det er ikke noe som heter en bærekraftig art, bare bærekraftige bestander

Tunfisk er fortsatt en favoritt blant forbrukerne over hele verden, og den globale fangsten av alle tunfiskarter samlet er på det høyeste nivået noensinne. Men det er store variasjoner i hva dette betyr for de 23 kjente bestandene av de 5 forskjellige tunfiskartene.

Mye av økningen har kommet fra økende fangst i det vestlige og sentrale Stillehavet, hvor det pågår et viktig arbeid med å forvalte nøkkelbestander på biologisk bærekraftige nivåer. De fleste bestandene av Skipjack tunfisk forvaltes godt. Til sammenlikning er det flere av bestandene til den høyt verdsatte Blåfinnede tunfisken som ikke holder seg på biologisk bærekraftige nivåer.

Andelen tunfisk som konsumeres fra overfiskede bestander har falt med 10 prosentpoeng på bare to år, noe som er en stor fremgang. Men fortsatt er en tredjedel av de nesten 8 millioner tonnene som fanges av tunfisk hvert år på uholdbare nivåer. Det er derfor viktig å se etter MSC-logoen når du handler tunfisk for å være sikker på at tunfisken kommer fra bærekraftige bestander.

 

4. Totalt kastes en tredjedel av all fiskefangst

35% av den globale fangsten fra fiskeri og havbruk sløses bort eller kastes hvert år som utkast, i ineffektive verdikjeder eller i konsumleddet.

Nord Amerika og Oseania er de regionene som kaster mest, hvor rundt halvparten av all fiskefangst kastes i konsumleddet. I Afrika og Latin-Amerika går fisken først og fremst tapt som følge av dårlig infrastruktur slik som dårlig tilgang til strøm, vann, gode veier, is, kjølelagre og kjøletransport som gjør at fisken blir fortere dårlig. Latin-Amerika er likevel den regionen med minst fiskeavfall.

Dersom vi klarer å redusere fisketapet og fiskeavfallet, kan dette føre til et redusert trykk på fiskebestandene og følgelig bedre ressursenes bærekraft og matsikkerheten.