Pressemeldinger

MSC vedtar nye krav for bærekraftige fiskerier

januar 25, 2018

For å ytterligere styrke og drive forbedringer i det globale fisket, har MSC innført nye krav. De nye kravene innebærer at all fiskeriaktivitet som utføres på en bestemt fiskebestand, under en og samme fisketur, skal oppfylle alle MSCs krav for et bærekraftig og godt forvaltet fiskeri.

Beslutningen ble tatt på MSCs styremøte i London forrige uke, etter en omfattende offentlig høring basert på vitenskapelig analyse og tilbakemeldinger fra interessenter, samt etter råd fra MSCs teknisk rådgivende komité bestående av 15 eksperter innen marinvitenskap og sjømathandel. Mer enn 50 ulike interessenter bidro med innspill, alt fra NGOer, fiskeriorganisasjoner og handelsaktører.

MSC initierte denne gjennomgangen grunnet bekymringer som har oppstått vedrørende den nåværende regelen som tillater et fartøy å fange fisk fra en og samme bestand med både sertifiserte og ikke-sertifiserte fiskeredskap eller fangstmetoder, under en og samme fisketur. Under de nye kravene vil dette ikke være tillatt, som vil si at MSC-sertifisert sjømat kun vil komme inn i MSC-sertifiserte forsyningskjeder dersom det kommer fra fisketurer hvor all fiskeriaktivitet på en bestemt fiskebestand er sertifisert.

«Vi har gjort en grundig, objektiv og transparent prosess for å utvikle og vedta disse nye reglene. Uavhengig gjennomgang og aktivt interessentengasjement er sentralt i MSCs verdier og arbeid. Vi har en forpliktelse til å kontinuerlig utvikle oss i tråd med vitenskap og fiskeriforvaltning. Ved å vedta de nye reglene, kan vi opprettholde våre verdensledende standarder.» sier Minna Epps, programdirektør for MSC i Skandinavia og Østersjøregionen.

Når de nye kravene publiseres i august 2018, må alle fiskerier i MSC-programmet være innforstått med hvordan de nye kravene eventuelt kan påvirke deres virksomhet og begynne å jobbe med endringer som må gjøres for å møte disse kravene.

Les mer om dette vedtaket i den engelske pressemeldingen her.

For mer informasjon, kontakt Mari Nordstrøm, markedsførings- og kommunikasjonssjef for MSC i Norge.  

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}