Pressemeldinger

Ny rapport: MSC-sertifisering viktig for å nå FNs bærekraftsmål

juni 5, 2017

Ny rapport: MSC-sertifisering viktig for å nå FNs bærekraftsmål

På FNs havkonferanse i New York denne uken kommer MSC til å bli fremhevet som en mulig vei å gå for å beskytte våre hav. Før konferansen publiserte Marine Stewardship Council (MSC) sin Global Impacts Report 2017, som beskriver og gir eksempler på de forbedringene MSC-sertifiserte bærekraftige fiskerier gjør i forhold til å beskytte våre marine ressurser.

Formålet med FNs havkonferanse er å støtte arbeidet med å redde verdenshavene og oppnå det globale bærekraftsmålet om hav og marine ressurser, mål 14. Målet innebærer blant annet å få slutt på overfiske, ulovlig, urapportert og uregulert fiske ved iverksetting av vitenskapelig baserte forvaltningsplaner for at fiskebestandene snarest mulig kan gjenopprettes. Det er nettopp her MSC kommer inn som et viktig verktøy og kan demonstrere gjennom denne rapporten at programmet gjør viktige forbedringer i havet. Rapporten viser blant annet at 94% av fiskeriene som har kommet inn i MSC-programmet har gjort minst én forbedring for å oppnå eller opprettholde MSC-sertifiseringen, hvor tiltakene for eksempel har bidratt til å forbedre habitatstatus, forvaltning og informasjon.

MSC-rapporten gir regjeringer, industrien og ikke-statlige organisasjoner bevis på at MSC-sertifisering fungerer som et kraftfullt verktøy for å katalysere og sikre forbedringer i havfiske. MSC-sertifisering er et effektivt, målbart og velfungerende verktøy for å oppnå FNs bærekraftsmål 14, sier Mari Nordstrøm, markedsførings- og kommunikasjonssjef for MSC i Norge.

I dag er 12% av den globale marine fangsten MSC-sertifisert, og innen 2020 har MSC som mål at 20% av all villfanget sjømat skal komme fra fiskerier som er engasjert i MSC-programmet. Rapporten viser klart at med rette insentiver og tiltak, kan fiskeriene bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål 14.

MSC-sertifisering bidrar til forbedringer i havet

Rapporten viser til mer enn tusen forbedringer som MSC-sertifiserte fiskerier har gjort for å beskytte fiskebestand og marine livsmiljøer. Totalt har MSC-sertifiserte fiskerier vært involvert i 46 nye vitenskapelige forskningsprosjekt som en del av innsatsen for å bedre forstå og minimere påvirkninger på habitater. Et eksempel er det Grønlandske kaldtvannsrekefiskeriet som har gjort betydelig innsats for å bevare habitater. I brist på informasjon om havbunnshabitater, lanserte fiskeriet et forskningsprosjekt med Zoological Society of London, noe som førte til oppdagelsen av et rikt økosystem. Den nye informasjonen førte til at marine verneområder ble laget for å bevare og beskytte viktige koraller og svamper.

Det finnes også flere gode eksempler på hvordan norske MSC-sertifiserte fiskerier jobber aktivt med å beskytte sensitive havområder. MSC-sertifiseringen av seifiskeriet har for eksempel ledet til at kaldtvannskorallrev har blitt stengt for trålfiske.

Forbrukerne spiller en viktig rolle

Forbrukere kan spille sin rolle ved å velge sjømat som bærer det blå MSC-miljømerket. På den måten belønner forbrukere det gode arbeidet MSC-sertifiserte bærekraftige fiskerier gjør og bidrar dermed til å sikre at vi har et levende hav med fisk og skalldyr i fremtiden også.

«I dag er det 292 produkter som bærer MSC-merket på det norske markedet, og det blir stadig flere. Bedrifter som velger å MSC-merke sine produkter gjør en veldig viktig jobb da de gjør det mulig for norske forbrukere å gjøre sitt bidrag for å bevare livet i havet gjennom å velge produkter med MSC-miljømerke.» avslutter Mari Nordstrøm.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}