MSC w pytaniach i odpowiedziach — Marine Stewardship Council
Narzędzia osobiste
Zaloguj

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Jesteś w: Start O nas MSC w pytaniach i odpowiedziach

MSC w pytaniach i odpowiedziach

Co oznacza skrót MSC?

Jak kontrolowane są statki  rybackie?

Co oznacza niebieski certyfikat MSC?

Co to znaczy, że połów jest zrównoważony?

Co oznacza kod umieszczany przy certyfikacie MSC?

Czy ryby certyfikowane różnią się w jakiś sposób od tych niecertyfikowanych?

Co tak naprawdę jest certyfikowane – czy tylko produkt?

Czy certyfikat przekłada się, na jakość produktów?

Czy certyfikat MSC to nie jest chwyt marketingowy, puste hasło?


Co oznacza skrót MSC?

MSC (= Marine Stewardship Council) jest niezależną organizacją międzynarodową, światowym liderem programu certyfikacji na rzecz zrównoważonego rybołówstwa. Istnieje od 1997 roku. Posiada biura i przedstawicielstwa na całym świecie, w tym także i w Polsce. 

Jak kontrolowane są statki  rybackie?

Jednostki połowowe są kontrolowane przez zespół niezależnych audytorów, w skład, którego wchodzą zarówno niezależni audytorzy, naukowcy i eksperci techniczni, którzy weryfikują jednostki rybackie, narzędzia połowowe i miejsce połowu. Sprawdzane jest przestrzeganie rygorystycznych norm, które określają m.in.:

  • Kondycję gatunku celowego, którego dotyczy połów
  • Wpływ połowu na ekosystem. W tym wpływ na gatunki nie celowe, na siedliska, inne gatunki chronione i zagrożone oraz kwestie przyłowu.
  • Sposób zarządzania danym łowiskiem i flotą rybacką, w tym wdrożone procedury i gwarancję identyfikowalności każdej złowionej ryby.

 

Co oznacza niebieski certyfikat MSC?

Niebieski certyfikat MSC na produktach rybnych i owocach morza gwarantuje, że produkty pochodzą ze zrównoważonych połowów, a kupowana przez nas ryba pochodzi ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk.

Co to znaczy, że połów jest zrównoważony?

Zrównoważony połów, to taki, który nie zagraża ekosystemowi morskiemu (tzn. nie ma negatywnego wpływu na żywe zasoby morskie, nie wpływa negatywnie na środowisko, nie poławia gatunków zagrożonych wyginięciem).

Co oznacza kod umieszczany przy certyfikacie MSC?

Dzięki specjalnemu kodowi na opakowaniu, konsument może na stronie internetowej www.msc.org/pl sprawdzić skąd pochodzi ryba, którą kupujemy.

Czy ryby certyfikowane różnią się w jakiś sposób od tych niecertyfikowanych?

Podstawową różnicą jest fakt, że w przypadku produktów certyfikowanych mamy pewność, że powstały one na bazie ryb pochodzących ze zrównoważonych połowów, tj. złowionych z poszanowaniem ekosystemu morskiego.  

Ważna jest również identyfikowalność produktów. Na każdym etapie procesu produkcji jesteśmy w stanie stwierdzić, skąd pochodzi dana ryba, przez kogo i w jaki sposób została złowiona oraz kiedy to nastąpiło. Dzięki temu mamy pewność, że do naszych produktów trafiają tylko najwyższej, jakości ryby od kontrolowanych dostawców.

Co tak naprawdę jest certyfikowane – czy tylko produkt?

Niebieski znak MSC na produkcie, to de facto efekt końcowy. Aby tak się stało, certyfikatem MSC muszą zostać objęci: rybacy, producenci, dystrybutorzy, hurtownicy, sieci handlowe i wszelkie inne podmioty łańcucha dostaw. Certyfikacji mogą się poddać również firmy cateringowe oraz restauracje.

Czy certyfikat przekłada się, na jakość produktów?

Certyfikat MSC nie ma bezpośredniego powiązania, z jakością produktów. Jednak pośrednio wywiera na nią ogromny wpływ. Wynika to z faktu, że certyfikowani dostawcy – organizacje rybackie i przetwórnie są regularnie kontrolowane i mamy pewność, że zachowują rygorystyczne standardy środowiskowe. Ponadto zachowana jest pełna identyfikowalność produktów. Na każdym etapie procesu produkcji jesteśmy w stanie stwierdzić, skąd pochodzi dana ryba, przez kogo i w jaki sposób została złowiona oraz kiedy to nastąpiło. Dzięki temu wiemy, że do naszych produktów trafiają tylko najwyższej, jakości ryby od kontrolowanych dostawców.

Czy certyfikat MSC to nie jest chwyt marketingowy, puste hasło?

Nie. Certyfikat MSC ma realny wpływ na poprawę, jakości ekosystemu morskiego. Świadczą o tym konkretne dane i przykłady z całego świata. MSC, co roku wydaje raporty obrazujące zmianę wskaźników monitorujących certyfikowane łowiska. Dane dot. Programu Certyfikacji MSC są cytowane w ponad 300 publikacjach naukowych. Wiele publikacji w renomowanych czasopismach potwierdza skuteczność Programu Certyfikacji MSC.

Akcje Dokumentu