Kim jesteśmy i co robimy — Marine Stewardship Council
Narzędzia osobiste
Zaloguj
Jesteś w: Start O nas Kim jesteśmy i co robimy

Kim jesteśmy i co robimy

Czy wiesz, że blisko 90% światowych zasób ryb jest wyczerpanych, znacznie uszczuplonych lub nadmiernie eksploatowanych? Alarmująco niski stan dziko żyjących populacji ryb jest drugim, po zmianach klimatu, wyzwaniem ekologicznym na świecie!

MSC jest niezależną, międzynarodową organizacją pozarządową założoną w 1997 roku z inicjatywy WWF i firmy Unilever. Wraz z naukowcami, rybakami oraz organizacjami ekologicznymi MSC opracowało standardy środowiskowe w zakresie zrównoważonego rybołówstwa, aby promować przyjazne środowisku praktyki rybackie wśród konsumentów i partnerów na całym świecie. Misją MSC jest wykorzystanie Programu Certyfikacji MSC oraz niebieskiego certyfikatu MSC, aby wesprzeć budowę zdrowych, stabilnych ekosystemów morskich i chronić zasoby mórz i oceanów.

Działania MSC obejmują wyróżnianie odpowiedzialnych praktyk rybackich certyfikatem MSC, certyfikację w łańcuchach dostaw, współpracę z partnerami biznesowymi oraz programy edukacyjne wpływające na decyzję zakupowe konsumentów na całym świecie.

Na straży przestrzegania standardów MSC stoją niezależni eksperci, którzy regularnie sprawdzają, czy dane rybołówstwo spełnia kryteria niebieskiego certyfikatu MSC. Dzięki temu konsumenci mogą spać spokojnie – niebieski certyfikat MSC gwarantuje, że produkty pochodzą ze zrównoważonych połowów, a kupowana przez nas ryba pochodzi ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk.

Niebieski certyfikat MSC, jako jedyny ogólnoświatowy program certyfikacji i ekoznakowania dzikich populacji ryb i owoców morza, jest zgodny z Kodeksem Dobrych Praktyk ISEAL.  ISEAL to niezależne globalne stowarzyszenie czuwające na straży najlepszych praktyk i standardów społecznych i środowiskowych.

Program Certyfikacji  MSC jest też pierwszym na świecie programem certyfikacji ryb i owoców morza, który został uznany przez Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) jako spełniający międzynarodowe wymogi w zakresie wiarygodności i rygoru.

Akcje Dokumentu