Certifieringskrav — Marine Stewardship Council
Personliga verktyg
Logga in
Du är här: Hem Om MSC MSC:s standarder Certifieringskrav

Certifieringskrav

MSC:s miljöstandard för ett välskött och hållbart fiske samt spårbarhetsstandard för fisk och skaldjur stöds av MSC:s certifieringskrav. Kraven anger vilka åtgärder ackrediterade certifieringsföretag ska vidta när de granskar ett fiske eller ett företag gentemot någon av MSC:s standarder.

MSC:s standarder och metoder uppfyller bästa praxis för certifiering och miljömärkning och garanterar att enbart fisk och skaldjur från certifierade fisken bär det blå MSC-märket.

Vad är MSC:s certifieringskrav?

MSC:s certifieringskrav färdigställdes 2011 och är framtagna för att användas av ackrediterade certifierare. Certifieringskraven är strukturerade på samma sätt som ISO guide 65, vilket är ett av de viktigaste dokumenten bakom MSC:s certifieringsprogram.

MSC:s certifieringskrav:

  • Anger hur ackrediterade certifieringsorgan ska tillämpa standarderna under granskningen
  • Säkerställa att fisken och företags utförande gentemot MSC:s standarder utvärderas på bästa sätt under granskningen
  • Säkerställer att alla granskningarna som utförs enligt MSC:s standarder är konsekventa, oavsett certifieringsorgan, geografisk placering och tidpunkt.


Certifieringskraven består av tre delar:

Hastings Certified Fisheries
Del A: Allmänna krav för alla certifierare

Anger de olika stegen ackrediterade certifieringsorgan måste ta vid granskning av fisken och spårberhetscertifiering gentemot MCS:s standard. Dessa krav utgör Del A av Certifieringskraven.

Herring processing


Del B: Certifieringskrav för spårbarhetscertifiering

Anger hur ackrediterade certifieringsorgan ska granska företag i försörjningskedjan enligt MSC:s spårbarhetsstandard för fisk och skaldjur. Dessa krav utgör Del B av Certifieringskraven.

Astrid Fiske herring fishery


Del C: Certifieingskrav för fisken

Anger hur fisken ska poängsättas enligt MSC:s miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske och ger en operationell tolkning av den. Dessa krav utgör Del C av Certifieringskraven.

 

Nuvarande version av MSC:s certifieringskrav

Den rådande versionen av MSC:s certifieringskrav publicerades i augusti 2011. Utarbetningen av de nya certifieringskraven har inte lett till några förändringar angående hur bedömningarna utförs.

Syftet var att ena och harmonisera samtliga MSC dokument till ett enda övergripande dokument, utan att göra betydande ändringar av de nuvarande kraven.

Detta dokument är en del av MSC:s intellektuella egendom och uppdateras regelbundet av MSC Tekniska rådgivande kommitté (TAB).

Ladda ner MSC:s certifieringskrav (PDF, 2.4mb). Kommer snart på svenska

Mer information

För mer information, var god kontakta standards@msc.org 

Dokumentåtgärder