MSC:s miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske — Marine Stewardship Council
Personliga verktyg
Logga in
Du är här: Hem Om MSC MSC:s standarder MSC:s miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske

MSC:s miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske

MSC:s miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske är utformad för att kunna bedöma om ett yrkesfiske bedrivs på ett hållbart sätt. Den har utvecklats i samråd med forskare, miljöorganisationer och fiskeindustrin och den uppfyller bästa praxis för certifiering och miljömärkning. Det är bara fisk och skaldjur från MSC-certifierade fisken som får bära MSC:s blå miljömärke.

Att certifiera sitt fiske mot MSC:s miljöstandard är helt frivilligt, det är en öppen process för alla yrkesfisken som fångar vildfångade fiskar och skaldjur. Granskningen görs av en oberoende tredje part. Att låta sitt fiske bli granskat mot MSC:s miljöstandard är alltså ett sätt att få en bekräftelse på att fisket bedrivs hållbart.

Läs mer om vilka fisken som kan bli granskade mot MSC:s miljöstandard >

Vad är det som granskas?

MSC:s miljöstandard innehåller tre huvudsakliga principer som alla fisken måste uppfylla för att bli certifierade:

MSC:s miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske

För att kunna avgöra om varje princip är uppfylld består MSC:s miljöstandard av 28 mer definierade kriterier. En oberoende tredje part, ett certifieringsorgan, använder dessa för att bedöma om yrkesfisket når upp till kraven.

Hur granskas ett fiske enligt MSC:s miljöstandard?

För att bli kunna bli certifierade måste fiskeklienten utse ett ackrediterat certifieringsorgan som granskar fisket mot MSC:s standard.

Processen omfattar en förhandsgranskning av fisket, en fullständig granskning och om fisket når upp till standardens krav får det årliga granskningar för att se att det fortsätter att överensstämma med MSC:s certifieringskrav.

Läs mer om att bli certifierad >

Ladda ner MSC:s miljöstandard

Läs mer om certifieringskraven (på engelska) >

Läs mer om uppdateringarna i certifieringskraven, giltiga från 1 april 2015 (på engelska) >

Ladda ner den fulla miljöstandarden och certifieringskraven (på engelska) >

Dokumentåtgärder