Skrab — Marine Stewardship Council
Mine værktøjer
Log ind
Du er her: Forside Om os Fiskerimetoder og redskabstyper Skrab

Skrab

Illustration of boat dredge fishing gear

Skrabere er stive konstruktioner der trækkes overhavbunden for at høste bløddyr såsom muslinger og østers.

Skrabernes design varierer afhængigt af hvilken art der fiskes efter, men mange består af en trekantet ramme. En stang (med eller uden tænder) foran denne ramme løsner skaldyrene når den trækkes over sedimenterne og de samles i en indsamlingskasse af metal. I kontrast hertil bruger hydrauliske skrabere kraftige vandstråler der forstyrrer havbunden og løsner skaldyrene. Brugen af specifikke maskestørrelser og flugtpaneler forhindrer at undermålere eller andre arter bliver fanget.

Den miljømæssige påvirkning varierer meget afhængigt at hvilke type sedimenter der er på havbunden der skrabes og hvilke habitater den understøtter. Derfor er der ofte strenge regler for hvilke type skrabere der er tilladt og frekvensen hvormed de må operere i et område.

MSC certificerede skraberfiskerier har taget forholdsregler for at minimere deres påvirkning af habitater på havbunden. Det inkluderer restriktioner på hvilke områder hvor der må skrabes, erstatning af traditionelle skrabere med lettere skraber og indførslen af anordninger der sørger for at sten ikke kommer med i skrabet.

Handlinger tilknyttet webside