Snurpenot — Marine Stewardship Council
Mine værktøjer
Log ind
Du er her: Forside Om os Fiskerimetoder og redskabstyper Snurpenot

Snurpenot

Illustration of purse seine fishing gear

Snurpenot bruges på åbent hav til at fange tætte stimer af fisk der lever på moderat vanddybde (pelagisk) såsom tun eller makrel. Et lodret net bruges til at omringe fiskestimen, hvorefter bunden af nettet stammes.

Snurpenotfiskeri på åbent hav er generelt vurderet til at være en effektiv form for fiskeri. Det har ingen kontakt til havbunden og kan have lave bifangster. MSC certificerede fiskerier der benytter snurpenot skal sikre at de efterlader nok fisk i havet til at de kan reproducere. Dette kan sikres ved at målrette fiskeriet efter stimer af voksne fisk og ved at bruge maskestørrelser på nettene, der er stoe nok til at mindre fisk kan svømme fri.

Snurpenot kan også bruges til at fange fisk der samles rundt om de såkaldte Fishing Aggregating Devices (FADs). Denne metode kan give større bifangster, hvilket gør det sværere for et fiskeri at opnå MSC certificeringen.

Handlinger tilknyttet webside