MSC’s sporbarhedsstandard for fisk og skaldyr — Marine Stewardship Council
Mine værktøjer
Log ind
Du er her: Forside Om os MSC’s standarder og certificeringskrav MSC’s sporbarhedsstandard for fisk og skaldyr

MSC’s sporbarhedsstandard for fisk og skaldyr

MSCs sporbarhedsstandard

MSCs sporbarhedsstandard er en sporbarheds- og adskillelsesstandard der er gældende for hele forsyningskæden fra et fiskeri eller dambrug til det endelige salgssted. Hver virksomhed i forsyningskæden der håndterer eller sælger et MSC mærket produkt skal have et gyldigt MSC sporbarhedscertifikat. Dette forsikrer forbrugeren og fisk- og skaldyrskøberen om, at MSC miljømærket fisk og skaldyr stammer fra et uafhængigt vurderet og certificeret miljømæssigt bæredygtigt fiskeri med fuld sporbarhed.

Efter revideringen af MSCs sporbarhedsprogram er MSCs sporbarhedsstandard blevet opdateret og består nu af en hovedstandard (grundversionen), en gruppestandard og en version for virksomheder, der sælger til slutforbrugere.

Hvad vurderes?

Der er fem grundprincipper som hver virksomhed skal leve op til for at kunne certificeres:

  1. Produkter skal købes fra en certificeret leverandør
  2. Certificerede produkter skal kunne identificeres
  3. Certificerede produkter skal holdes adskilt
  4. Sporbarhed og mængde skal registreres
  5. Virksomheden skal have et styringssystem

 

Se MSCs Sporbarhedsstandard her >

MSC Sporbarhedsstandard for forbrugerrettede organisationer (på engelsk) >

MSC Sporbarhedsstandard Single and multi-site audit rapporteringsskabelon v3.0 >

Find alle dokumenterne om MSCs sporbarhedsstandard her (på engelsk).

Hvordan auditeres virksomheder i forsyningskæden mod standarden?

Virksomheder skal auditeres af uafhængige certificeringsorganer for at sikre at de lever op til alle krav.

Få flere oplysninger om hvordan du bliver certificeret.

MSC certificeringskrav

Certificeringsorganer benytter MSCs Sporbarhedscertificeringskrav til at auditere virksomheder ifølge standarden.

Få flere oplysninger om MSCs Sporbarhedscertificeringskrav (på engelsk).

Handlinger tilknyttet webside