Tredjepartscertificering — Marine Stewardship Council
Mine værktøjer
Log ind
Du er her: Forside Om os MSC’s standarder og certificeringskrav Tredjepartscertificering

Tredjepartscertificering

Fiskerier og virksomheder kan under MSC programmet certificeres hvis de lever op til kravene i MSCs sporbarhedsstandard.

For at sikre upartiskhed opererer MSC med 'tredjeparts' certificeringsprogram. Det betyder at MSC ikke selv vurderer fiskerier eller virksomheder eller udsteder certificeringer.

Certificeringer udstedes af certificeringsorganer som er uafhængigt akkrediteret til at udføre vurderinger af fiskerier og virksomheder imod vores standarder.

For at sikre vores fulde uafhængighed fra certificeringsprocessen varetager en tredje organisation, Accreditation Services International GmbH (ASI), akkrediteringen af certificeringsorganer til at udføre MSC vurderinger.

 

Tredjepart = den højeste grad af sikkerhed

Tredjepartsprogrammer tilbyder den højeste grad af sikkerhed og sikrer upartiske resultater:

  • Førstepart: En organisation,et produkt eller service lever op til standarder det selv har opstillet.
  • Andenpart: En organisation,et produkt eller service lever op til standarder opstillet af ligemænd, for eksempel en industriforening.
  • Tredjepart: En uafhængig vurdering viser at organisationen, produktet eller servicen lever op til standarder der er udarbejdet af uafhængige eksperter, ofte i samarbejde med stakeholders. En certificering beviser at standarden er blevet mødt.

 

Overholdelse af retningslinjer for best practice

Benyttelsen af et tredjepartscertificerings- og miljømærkningsprogram sikrer at programmet er robust, troværdigt og lever op til de retningslinjer for best practice for standardsættende organisationer, som er opstillet af ISEAL og FAO.

Hvordan lever vi op til best practice >

Handlinger tilknyttet webside