MSCs strategiske plan (2012-2017) — Marine Stewardship Council
Personlige verktøy
Logg inn
Du er her: Forside Om oss MSCs strategiske plan (2012-2017)

MSCs strategiske plan (2012-2017)

MSC har en viktig rolle å spille i ivaretakelsen av sjømatressurser gjennom vårt sertifiserings- og miljømerkingsprogram for bærekraftig sjømat. Som en relativt liten organisasjon med en stor oppgave, sørger våre integrerte strategiske planer for nødvendig veiledning slik at teamet vårt kan gjennomføre viktige forbedringer i marine miljøer rundt om i verden.

MSCs nye strategiske plan (2012-2017) fokuserer på å opprettholde og øke verdien av MSC-programmet for eksisterende sertifiserte fiskerier og kommersielle partnere, som i hovedsak befinner seg i Europa, Nord-Amerika og Australia/New Zealand. Planen skisserer også dristige skritt for å ekspandere og krysse nye grenser i MSCs utvikling. Målet er å gjøre MSC tilgjengelig og etterspurt blant fiskerier og markeder utenfor dagens kjerneområder.

Planen er bygd opp rundt fire sentrale strategiske prioriteringer som skal være førende for de konkrete arbeidsplanene frem til 2017:
•    Sikre troverdighet og effektivitet i MSCs program
•    Dyrke og utvide markedene for bærekraftig sjømat
•    Øke tilbudet av bærekraftig sjømat
•    Skalere og understøtte et verdensomspennende foretak

Flere detaljer omkring konkrete tiltak som understøtter hver av disse prioriteringene, finnes i det offentlig tilgjengelige sammendraget av planen.

Last ned et sammendrag av MSCs integrerte strategiske plan

Last ned et sammendrag av MSCs integrerte strategiske plan 2012-2017

Side-alternativer