Onze oplossing — Marine Stewardship Council
Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onderdelen
U bent hier: Home Onze oceanen Onze oplossing

Onze oplossing

De oprichting van de MSC in 1997 was het resultaat van twee wereldwijde organisaties, het WWF en Unilever, die problemen met betrekking tot een duurzaam beheer van vis, schaal- en schelpdieren wilden aanpakken. Samen hebben zij de MSC opgericht.

De MSC oplossing bestaat uit 3 delen:

  • Erkennen en belonen van visserijen die duurzaam vissen
  • Samenwerken met visserijen en commerciële partners om een markt voor duurzame vis, schaal- en schelpdieren op te bouwen
  • Kopers en consumenten een eenvoudige manier aanbieden om vis, schaal- en schelpdieren te vinden van een duurzame visserij - het blauwe MSC-keurmerk

De MSC oplossing in actie

Ontdek hoe het de visserijen is vergaan die in onze eerste 10 jaar zijn gecertificeerd.

Verhalen van vissers - Nettovoordelen 2009

Leiders binnen de vis-, schaal- en schelpdierindustrie en retailers hebben de ontwikkeling van de MSC-standaard toegejuicht en doen ondertussen al mee. Inmiddels hebben zich meer dan 250 visserijen vrijwillig bij het MSC-programma aangesloten, worden er op jaarbasis miljoenen tonnen met MSC gecertificeerde, duurzame vis, schaal- en schelpdieren gevangen en kiest het winkelend publiek overal ter wereld voor producten met het MSC-keurmerk.

Visser met netHet meest solide, meest effectieve en meest toegankelijke certificeringsprogramma

MSC certificering van visserijen is bedoeld voor alle wildvangstvisserijen, ongeacht grootte, soort of locatie. Het MSC-programma geldt niet voor gekweekte vis; u vindt ons keurmerk alleen op wildgevangen vis.

Visserijen die het MSC-certificaat hebben weten te behalen, hebben zich enorm ingezet om te laten zien dat zij aan de MSC-standaard voor duurzame visserij voldoen. De standaard is gebaseerd op drie essentiële principes:

1. Duurzaamheid van geëxploiteerde vispopulaties

2. Behoud van het ecosysteem waarvan de visserij afhankelijk is

3. Efficiënt en verantwoord beheer

Om een MSC-certificaat te kunnen krijgen gaan visserijen vrijwillig akkoord met een intensieve beoordeling door een onafhankelijke, geaccrediteerde certificeerder en een team van onafhankelijke experts. Het team verzamelt en analyseert de beste wetenschappelijke gegevens en maakt deze toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft (zoals overheidsinstanties, milieuorganisaties en wetenschappers). Aan het eind van de consultatieperiode doet het team een aanbeveling in hoeverre de visserij aan de eisen van de MSC-standaard voldoet en wordt het rapport op deze website gepubliceerd. Op deze manier heeft iedereen toegang tot de resultaten en kan bezwaar indienen. Uiteindelijk komt het team van experts met een definitieve beoordeling en stelt op basis daarvan een eindrapport voor de visserij op.

Als de certificeerder bevestigt dat de visserij voldoet aan de MSC-standaard voor duurzame visserij, kan de visserij verzoeken om het MSC-keurmerk op haar producten te mogen gebruiken.

Verzeker traceerbaarheid in de visketenWeten waar onze vis, schaal- en schelpdieren vandaan komen

Erop kunnen vertrouwen dat visproducten afkomstig zijn van een duurzame bron is cruciaal voor het MSC-programma. Daarom hebben wij een tweede MSC certificaat voor ‘boot tot bord’ traceerbaarheid in het leven geroepen. Dit wordt de MSC-traceerbaarheidsstandaard genoemd. Als u vis, schaal- en schelpdieren met het MSC-keurmerk koopt, is elk bedrijf dat in contact is geweest met het product (van visserij tot retailer of restaurant) MSC gecertificeerd. Op deze manier wordt gewaarborgd dat het MSC-keurmerk alleen op producten wordt gebruikt die afkomstig zijn uit een MSC gecertificeerde, duurzame visserij, dat de MSC gecertificeerde producten apart worden bewaard en dat de omgang met het product uitgebreid gedocumenteerd is.

Geen illegaal gevangen vis op mijn bord!Geen illegaal gevangen vis op mijn bord!

Door in winkels en restaurants verkochte vis, schaal- en schelpdieren te linken aan een gecertificeerde, duurzame visserij, helpt het traceerbaarheidselement van ons programma bovendien om het groeiende probleem van illegaal gevangen vis, schaal- en schelpdieren uit de toevoerketen en dus van uw bord te houden.

Zoek het MSC-keurmerk!Kijk uit naar het MSC-keurmerk

Mensen vragen vaak of 'tonijn milieuvriendelijk is' en of 'zalm nog met een goed geweten kan worden gegeten'. Ons advies is uw winkelgedrag niet te laten leiden door de vissoort. Zo worden bijvoorbeeld bepaalde kabeljauwbestanden goed en duurzaam beheerd en anderen weer niet. Natuurlijk zijn wij ons ervan bewust dat er nog een lange weg te gaan is voordat alle visserijen op de wereld duurzaam bezig zijn. Maar wij weten ook dat er veel visserijen zijn die nu al goed beheerd worden en verantwoord zijn.

Als u er echter zeker van wilt zijn dat u duurzame vis koopt, waarborgt het MSC-keurmerk op een eenvoudige manier dat de vis afkomstig is van een visserij die onafhankelijk als duurzaam is beoordeeld ten opzichte van de meest solide standaard die er momenteel is. Meer informatie over welke vis u kunt eten en waar u deze kunt kopen vindt u hier.

Document acties