FAQ: Veelgestelde vragen aan het MSC — Marine Stewardship Council
Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onderdelen
U bent hier: Home Over ons FAQ: Veelgestelde vragen aan het MSC

FAQ: Veelgestelde vragen aan het MSC

Wanneer uw vraag niet voorkomt in onderstaande lijst, neem dan gerust contact met ons op.

Informatie voor consumenten


Informatie voor bedrijven


Informatie over de organisatie MSC


Informatie voor consumenten

Wat is MSC?

De Marine Stewardship Council (MSC) is een onafhankelijke internationale non-profit organisatie die een certificeringsprogramma heeft ontwikkeld voor duurzame visserij. Door vis met het blauwe MSC-keurmerk te kopen, weten consumenten zéker dat ze vis kopen die uit een duurzame visserij komt. Dat is visserij die niet bijdraagt aan overbevissing, waarbij de schade aan het leven in zee zo beperkt mogelijk is en waarvoor goede beheersregels gelden. De ketencertificering daarna waarborgt dat vis-, schaal- en schelpdieren met het blauwe MSC-keurmerk van een duurzame visserij komen en daar ook naar terug gevolgd kunnen worden. De MSC heeft zijn krachten gebundeld met enkele ‘s werelds grootste merken, supermarkten en bedrijven in de visketen om hen te helpen aan de groeiende vraag van de consument naar duurzame vis te voldoen. Het blauwe MSC-keurmerk maakt het voor iedereen gemakkelijk om een bewuste duurzame keuze te maken - of het nu gaat om de dagelijkse boodschappen of een etentje in een restaurant.

Over ons

Ik heb een klacht over de kwaliteit van een MSC gecertificeerd visproduct, kan ik daarmee bij u terecht?

Helaas kunnen wij u niet helpen als u een  klacht heeft over de kwaliteit van een product. Het MSC-keurmerk is namelijk een duurzaamheidskeurmerk dat alleen aangeeft dat de vis op een duurzame manier is gevangen - met andere woorden komt de vis uit een gezond bestand, zijn de eventuele effecten van de visserij op deze soort op het leven in zee binnen wetenschappelijk acceptabele grenzen, is het beheer van de visserij goed georganiseerd?

We zijn dus niet verantwoordelijk voor de verwerking of kwaliteit van de visproducten. Wel zorgen we met ons traceerbaarheidscertificaat ervoor dat de vis in het pakje met het MSC-keurmerk ook daadwerkelijk afkomstig zijn uit een duurzame MSC gecertificeerde visserij. 

U kunt uw klacht neerleggen bij de fabrikant van het product of bij de winkel waar u het product gekocht heeft.

Kunt u mij een winkelwagenmuntje opsturen?

Helaas kunnen wij geen verzoeken voor winkelwagenmuntjes honoreren. Deze muntjes zijn exclusief bedoeld voor evenementen. Als non-profit organisatie kunnen wij de kosten voor het versturen van de muntjes niet dragen. Het aanbieden van gefrankeerde enveloppen en/of betaling voor de muntjes zal ook niet worden gehonoreerd. Houdt u onze evenementenpagina op de website regelmatig in de gaten. Zodra er weer een event is, zullen daar weer muntjes verkrijgbaar zijn.

Bestaat er ook kweekvis met het MSC-keurmerk?

Het MSC-beoordelingsprogramma is alleen op de certificering van wildgevangen zee- of zoetwatervissen van toepassing. Ons programma richt zich niet op de beoordeling van viskweek (aquacultuur). Voor bepaalde vormen van verrijkte visserij kan een beoordeling echter tot de mogelijkheden behoren.

Waarom MSC geen viskweek beoordeelt

Hoe transparant is het MSC-programma?

Informatie over iedere stap van het beoordelingsproces is beschikbaar via de MSC website. Zo kunnen belanghebbenden de hele beoordelingsprocedure volgen en hun bijdrage leveren. Ook nodigen wij belanghebbenden uit om deel te nemen aan belangrijke verbeterprojecten. De resultaten daarvan en de voortgang van deze overlegrondes wordt online gepubliceerd. 

Overlegrondes

Hoe kan ik als consument bijdragen aan de gezondheid van de oceanen?

Door vis met het blauwe MSC-keurmerk te kopen, weten consumenten zéker dat ze vis kopen die uit een duurzame visserij komt. Om in aanmerking te komen voor een MSC certificaat moeten visserijen voldoen aan strenge eisen voor het behoud van visbestanden en het leven in zee. Het blauwe MSC-keurmerk maakt het voor iedereen gemakkelijk om een bewuste duurzame keuze te maken - of het nu gaat om de dagelijkse boodschappen of een etentje in een restaurant. Op deze manier kunt  u ook in de toekomst  van uw favoriete vis blijven genieten.

Waar u duurzame vis met MSC-keurmerk kunt kopen

Hoe weet ik zeker dat vis met MSC-keurmerk duurzaam gevangen is?

Het blauwe MSC-keurmerk waarborgt dat vis-, schaal- en schelpdieren met het blauwe MSC-keurmerk van een duurzame visserij komen en daar ook naar terug gevolgd kunnen worden. Als een product wordt verkocht met het MSC-keurmerk, moet ieder bedrijf binnen de keten een traceerbaarheidscertificaat hebben als bewijs dat onafhankelijke experts hebben vastgesteld dat MSC gecertificeerde vis afkomstig is van een MSC gecertificeerde visserij en dat de vis tijdens de verwerking gescheiden blijft van vis zonder MSC certificering. 

MSC traceerbaarheidscertificering

Hoe komt MSC uit de test in vergelijking met andere eco-keurmerken?

Bij onafhankelijke vergelijkingen van certificerings- en ecolabellingprogramma  voor vis-, schaal- en schelpdierproducten eindigt MSC steevast bovenaan en wordt  erkend als het certificeringsprogramma met de meest degelijke en wetenschappelijk verantwoorde standaarden.

MSC-standaard en certificeringsvoorwaarden

Informatie voor bedrijven

Welke visserijen kunnen meedoen aan het MSC-programma?

Het MSC-programma is toegankelijk voor alle visserijen, ongeacht hun grootte, schaal, locatie en intensiteit. Om de gelijkwaardige beschikbaarheid van het eigen keurmerkprogramma te bevorderen, werkt  MSC samen met belanghebbenden en visserijen over hele wereld. Via het Developing World Program probeert MSC de verduurzaming van visserijen in ontwikkelingslanden te stimuleren en deze visserijen bij het MSC-programma te betrekken.

Developing World Program

Hoe dragen visserijen in het MSC-programma bij aan een gezond leven in zee?

Het MSC beoordelingsproces voor de Ekofish Group Noordzeeschol visserij resulteerde bijvoorbeeld in een vrijwillige afspraak met NGO's om bepaalde gevoelige gebieden te sluiten voor deze bodemberoerende visserij en om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van vistuig voor habitats en de zeebodem.

Lees meer over andere milieuvoordelen van het MSC-programma

Welke voordelen biedt een MSC certificaat voor visserijen?

De meeste visserijen geven aan dat certificering door MSC hen helpt om hun positie op bestaande markten te behouden en nieuwe markten aan te boren. Zo was bijvoorbeeld de Duitsland Noordzee koolvis-visserij eerst volledig afhankelijk van de verkoop van verse vis, maar weet men nu contracten binnen te halen voor bevroren filets met MSC-keurmerk, omdat klanten MSC gecertificeerde producten vragen. Voor andere visserijen is dit een sterke prikkel om te laten zien hoe duurzaam zij zijn of om verbeteringen door te voeren, zodat ook zij voor certificering in aanmerking komen.

De Zuid-Afrika heek-visserij is een voorbeeld van de manier waarop visserijen binnen het MSC-programma invloed kunnen uitoefenen op het regeringsbeleid. De visserij voerde vogelverschrikkerlijnen in (linten die aan schepen wapperen om vogels uit de buurt te houden) als reactie op een voorwaarde van MSC. Deze zijn nu verplicht voor de hele sleepnetvisserij in Zuid-Afrika.

Lees de vissers verhalen over de voordelen van MSC certificering voor visserijen, zoals over de Zuid Afrikaanse heek

Wat betekent het MSC-programma voor de mensen die van de visserij afhankelijk zijn?

Door een verantwoord beheer van visserijen te bevorderen, draagt MSC ook bij aan het behouden van het levensonderhoud van gemeenschappen die van de visserij  afhankelijk zijn. Dat geldt met name voor kleinschalige en ambachtelijke visserijen.

Ons rapport "Nettovoordelen" geeft vele voorbeelden, zoals dat van de American Albacore Fishing Association Pacifische tonijn-visserij. Deze visserij kampte in 2005 met instabiele inkomsten en een gebrek aan financiële middelen voor de reparatie van vaartuigen. Na het behalen van het MSC certificaat wist de visserij nieuwe kopers te vinden in Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië en kon vervolgens voor het eerst in de geschiedenis de prijs voor de vis zelf bepalen. Vissen is nu een betrouwbare bedrijfstak voor de toekomst van de gemeenschap.

Rapport Nettovoordelen (PDF, 8,2 mb)

Hoe bekend is het MSC-keurmerk?

Uit actueel onderzoek in Nederland blijkt dat 44% van de viskopers het MSC-keurmerk kent. Ook is de Nederlandse consument bewust van zijn belangrijke rol op het gebied van duurzaamheid  bij het behoud van de wereldzeeën.

Uit een in 2012 uitgevoerd onderzoek in de VS, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zweden, Denemarken, Australie en Japan blijkt dat in deze regio's inmiddels 30% van de volwassen bevolking het MSC-keurmerk kent. In 2008 was dat nog 9%.

Lees meer over het onderzoek in Nederland

Hoe promoot MSC duurzaam gevangen vis?


Joint Marketing Campagnes

MSC werkt nauw samen met commerciële partners om te bouwen aan het bewustzijn in de sector en onder consumenten en om de waarde van het MSC-keurmerk voor onze partners te vergroten. Om dit te bereiken, hebben wij een joint marketing initiatief geïntroduceerd met als doel het bewustzijn van het MSC programma en tegelijkertijd de duurzaamheidsclaims van vismerken en retailers te verstevigen.

In Nederland organiseerde MSC bijvoorbeeld samen met supermarktketen Albert Heijn in 2010 en 2011 een gezamenlijke campagne op duurzame vangst producten onder het huismerk AH puur&eerlijk te promoten.

Vergelijkbare joint marketing campagnes waren ook in andere landen succesvol - een mooi voorbeeld is de campagne ‘Les jours bleus’ (Findus en Labeyrie bij Carrefour) in Frankrijk die in 2011 voor de tweede keer heeft plaatsgevonden.

Kom meer te weten over de Albert Heijn campagne in Nederland

MSC op consumentenbeurzen

Ook streeft MSC ernaar vis met MSC-keurmerk dichter bij de consument te brengen en promoot duurzame vis daarvoor bijvoorbeeld op consumentenbeurzen.

MSC draagt bij aan duurzaam onderwijs

Door in Engeland samen te werken met onderwijscateraars, scholen en kinderen brengt MSC duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten naar meer dan 4000 Britse basisscholen (zo'n 20%). In het kader van het project maken kinderen kennis met alle aspecten rondom duurzame visserij en visproducten. Ook worden de scholen geholpen bij het inkopen van MSC gecertificeerde vis voor schoolmaaltijden. In 2010 werd het project tevens geïntroduceerd op 60 scholen in Zweden.

Website Fish & Kids

Wat is de missie van MSC?

Onze missie is om via ons keurmerk en ons certificeringsprogramma voor visserijen een steentje bij te dragen aan een gezonde toekomst van de oceanen wereldwijd

  • door duurzame vispraktijken te onderkennen en te belonen
  • door invloed uit te oefenen op de keuzes die consumenten maken bij het kopen van vis-, schaal- en schelpdierproducten
  • door samen met onze partners te werken aan een duurzame omslag op de markt voor vis-, schaal- en schelpdierproducten.

MSC visie en missie

Hoe is MSC wereldwijd georganiseerd?

Bij ons werken 100 mensen, verspreid over het hoofdkantoor in Londen en regionale kantoren in Nederland, de VS, Australië, de Baltische staten, Frankrijk, Duitsland, Japan, Spanje en Zuid-Afrika, waar ons meertalige personeel klaar zit om vragen te beantwoorden.

MSC kantoren en personeel 

Wat doet MSC precies?

MSC werkt ter behoud van haar onpartijdigheid met een programma voor certificering door derden. Dat betekent dat  MSC zelf geen visserijen beoordeelt of beslissingen neemt over hun duurzaamheid. In plaats daarvan worden certificaten afgegeven door certificeringsbureaus  die onafhankelijk geaccrediteerd zijn. Deze certificeerders voeren de beoordelingen van visserijen uit en beslissen of deze voldoen aan de MSC-standaarden.

Certificering door derden

Wat beoordeelt de MSC-standaard voor duurzame visserij?

De MSC-standaard is een meetlat om te meten of een visserij duurzaam is. Dit betekent dat er geen overbevissing is, dat negatieve effecten van de visserij op het leven in zee zo beperkt mogelijk zijn en dat de visserij goed wordt beheerd. Dit zijn de drie MSC principes. Iedere visserij binnen het programma moet aantonen, dat zij aan deze eisen voldoet. Een goed voorbeeld voor de aantoonbare milieuwinst die door MSC gecertificeerde visserijen is  gerealiseerd, is het herstel van de historisch lage populatieniveaus van de Nieuw-Zeeland hoki-visserij. Dankzij een reeks beheermaatregelen en een herstelplan is het visbestand imnmiddels weer op een gezond niveau.

De MSC-standaard voor duurzame visserij

Zijn de MSC-standaarden voor duurzame visserij en traceerbaarheid in lijn met de internationale regelgeving?

De MSC beheert het enige wereldwijd erkende certificerings- en ecolabellingprogramma voor wildgevangen vis. Het MSC-keurmerk is het enige eco-keurmerk voor visproducten dat voldoet aan de richtlijnen van de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO) voor visserijcertificering en de ISEAL Gedragscode voor het Zetten van Sociale en Milieustandaarden.

Zo realiseren wij beste praktijken

Hoe werkt MSC samen met belanghebbenden?

De input van belanghebbenden is tijdens de beoordeling van een visserij van essentieel belang om een grondige beoordeling en een geloofwaardige uitkomst te waarborgen. Om die reden moeten certificeerders alle commentaren zorgvuldig meewegen en moeten zij hun reacties rechtvaardigen en onderbouwen. MSC heeft tevens een bezwaarprocedure, een mechanisme om eventuele meningsverschillen met betrekking tot elke visserijcertificering te beoordelen en op te lossen. MSC werkt voortdurend aan de verbetering van haar programma en belanghebbenden zijn uitgenodigd hieraan bij te dragen via regelmatige bijeenkomsten van de raad van belanghebbenden en openbare overlegrondes.

Geef uw mening

Welke rol speelt wetenschap in het MSC-programma?

MSC certificering is een degelijk wetenschappelijk proces. Daarbij wordt  gebruik gemaakt van wetenschappelijke expertise van mariene wetenschappers over de hele wereld. Op deze manier draagt de beoordeling van visserijen binnen het MSC-programma ook bij aan een beter wetenschappelijk inzicht in het leven in zee.

MSC-standaarden en certificeringsvoorwaarden

Waar haalt MSC als non-profit organisatie haar inkomen vandaan?

MSC is een geregistreerde charitatieve instelling en non-profitorganisatie (501c3) en is in grote mate afhankelijk van de steun van donateurs die duurzame visserij willen ondersteunen. Bij deze inkomsten gaat het vooral om giften van particuliere stichtingen en, in wat beperktere mate, om steun van overheden, bedrijven, andere NGO's en individuele donateurs. Daarnaast zijn er extra inkomsten vanuit MSC International (de handelstak van MSC), beheerder van een vergoedingenstelsel voor het gebruik van het MSC-keurmerk. Voor MSC is dit een belangrijk hulpmiddel om financieel onafhankelijker te worden. 

Doneer ook

Document acties