Zo realiseren wij beste praktijken op het gebied van duurzame visserij — Marine Stewardship Council
Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onderdelen
U bent hier: Home Over ons Geloofwaardigheid

Zo realiseren wij beste praktijken op het gebied van duurzame visserij

De MSC voldoet aan de hoogste eisen voor geloofwaardige certificerings- en ecolabellingprogramma's, waaronder de richtlijnen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en de ISEAL gedragscode.

Daarom kunt u erop vertrouwen dat de MSC het wereldwijd meest erkende en toonaangevende certificeringsprogramma voor duurzame wild gevangen vis-, schaal- en schelpdieren biedt. Wij volgen de internationale, professionele maatstaven om stevig verankerde processen te bevorderen en onze waarden van onafhankelijkheid, transparantie, onpartijdigheid en overleg met belanghebbenden in stand te houden.

Daarnaast hanteren wij het enige certificerings- en ecolabellingprogramma voor vis-, schaal- en schelpdieren ter wereld dat overeenkomstig is met alle hiernavolgende internationale standaarden:

FAO Gedragscode voor Verantwoorde Visserij

De MSC-standaard voor duurzame visserij is voor een groot deel gebaseerd op de Gedragscode voor Verantwoorde Visserij van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Deze gedragscode is in 1995 in het leven geroepen  - als raamwerk voor internationale inspanningen om duurzame visserij in harmonie met het de natuur de bevorderen. Deze code voorziet in de principes en standaarden voor behoud, beheer en ontwikkeling van visserijen wereldwijd.

De FAO Gedragscode voor Verantwoorde Visserij (FAO-website)

FAO Richtlijnen voor Ecolabelling van Vis en Visproducten voor Wild Gevangen Zeevis

Het MSC-programma is volledig in lijn met deze internationaal overeengekomen richtlijnen en principes voor een geloofwaardig certificerings- en ecolabellingprogramma voor visserijen. Deze vereisen dat een certificeringsprogramma de volgende onderdelen bevat:

  • objectieve beoordeling door een derde partij waarbij wetenschappelijke bewijsvoering wordt gehanteerd;
  • transparante processen inclusief consultatie van alle belanghebbenden en bezwaarprocedures;
  • standaarden die gebaseerd zijn op de duurzaamheid van de doelsoorten, ecosystemen en beheersystemen.

In september 2006 konden wij melden dat wij volledig in overeenstemming met deze richtlijnen handelden.

Ga naar de FAO-website

ISEAL Gedragscode voor het Zetten van Sociale en Milieustandaarden

De International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL) is een vereniging van toonaangevende internationale organisaties die standaarden opstellen op het gebied van sociale en milieu gerelateerde kwesties. Om in aanmerking te komen voor lidmaatschap moeten organisaties eerst nagaan of zij aan de hoogste standaard ten aanzien van geloofwaardigheid voldoen en de ISEAL gedragscode zelf naleven. Deze code vereist dat, 

  • standaarden bepaald worden aan de hand van open, transparante processen waaraan belanghebbenden actief deelnemen
  • er aantoonbaar behoefte is aan de standaard
  • er maatregelen getroffen zijn om te garanderen dat zelfs de meest marginale belanghebbenden toch een stem hebben in de totstandkoming van de standaard.

Ga naar de ISEAL Alliance-website

Overeenkomst Inzake Technische Handelsbelemmeringen van de Wereldhandelsorganisatie

Standaarden en andere voorschriften kunnen in sommige gevallen obstakels zijn voor de internationale handel. Dergelijke obstakels staan bekend als Technische Handelsbelemmeringen (Technical Barriers to Trade; TBT). Deze belemmeringen leiden tot ongelijkheid doordat sommige landen worden uitgesloten - en dus niet kunnen profiteren - van internationale handel. De   Overeenkomst Inzake Technische Handelsbelemmeringen van de Wereldhandelsorganisatie is in het leven geroepen om te voorkomen dat standaarden onnodig obstakels vormen voor handel. ISEAL heeft de juridische opinie gevraagd van de ‘Centre for International Environmental Law’ (CIEL) en deze organisatie bevestigt dat alle organisaties die aan de ISEAL-gedragscode voldoen, niet beschouwd kunnen worden als TBT's.

Juridische opinie ISEAL/CIEL (ISEAL-website)

World Trade Organization (WTO) Agreement on Technical Barriers to Trade (WTO-website)

“...de Franse overheidsinstantie FranceAgriMer heeft de bestaande certificerings- en ecolabellingprogramma’s  geëvalueerd […] en geconcludeerd dat het MSC-programma het enige programma is dat volledig consistent is met de richtlijnen van de FAO.”

Verslag van de rondetafelconferentie over ecolabelling en certificering in de visserijsector

OECD/FAO (Den Haag, Nederland, april 2009)

Document acties